Victor Emanuel II Monument

Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II
Beoordeling
115 stemmen
Het enorme wit-marmeren monument dat het Piazza Venezia overheerst heet officieel het Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II. Het werd gebouwd als eerbetoon aan de eerste koning van het verenigde Italië, Victor Emanuel II.
Victor Emanuel II Monument, Rome
Victor Emanuel II Monument

Vierspan bovenop het Victor Emanuel II Monument in Rome
Vierspan
Als koning van Sardinië en overwinnaar over het Oostenrijkse leger in Lombardije was Victor Emanuel een symbool geworden van de Risorgimento, de beweging voor een verenigd Italië. Nadat hij zijn leger bij dat van Garibaldi voegde en het pauselijke leger versloeg, werd in 1861 het verenigd Italië uitgeroepen met Victor Emanuel als koning.

De bouw

In 1885 werd met de bouw van het monument van start gegaan naar een ontwerp van Giuseppe Sacconi, de winnaar van een architectuurwedstrijd. De noordelijke flank van de Capitolijn werd vrijgemaakt om plaats te ruimen voor het monument. Hierbij werden Romeinse ruïnes en middeleeuwse kerken vernield.

Sacconi zag zijn monument nooit voltooid; hij stierf in 1905 en werd opgevolgd door drie architecten: Manfredo Manfredi, Pio Piacentini en Gaetano Koch. Het nieuwe monument en nationale symbool van Italië werd in 1911 ingehuldigd, op de vijftigste verjaardag van het koninkrijk.

Het monument

Ruiterstandbeeld van Victor Emanuel II
Standbeeld
Victor Emanuel II

Graf van de Onbekende Soldaat, Victor Emanuel II Monument
Graf van de
Onbekende Soldaat

Zuilengang van het Victor Emanuel II Monument
De zuilengang
Het enorme monument, dat ook wel 'Il Vittoriano' of Altare della Patria (Altaar van de Natie) wordt genoemd, is een bombastisch bouwwerk van wit marmer afkomstig uit de provincie Brescia. Het wordt opgesmukt met allerlei allegorische beelden, reliëfs en muurschilderingen die gemaakt werden door kunstenaars afkomstig uit alle hoeken van het land.

Het ongeveer tachtig meter hoge en honderdtwintig meter brede monument bestaat uit een grote trap die leidt naar een enorme zuilengang. Aan de rechter- en linkerkant van de hoofdingang – die 's nachts wordt afgesloten door een poort – bevinden zich twee fonteinen, allegorische representaties van de twee zeeën die aan Italië grenzen. De fontein links beeldt de Adriatische Zee uit en de rechtse fontein vertegenwoordigt de Tyrreense Zee.

In het middelpunt van het monument staat het kolossale ruiterstandbeeld van Victor Emanuel, de 'Vader van de Natie'. Het standbeeld, het werk van beeldhouwer Enrico Chiaradia, weegt vijftig ton en is twaalf meter lang. Het rust op een voetstuk dat versierd is met allegorische reliëfs die Italiaanse steden vertegenwoordigen.

Aan de voet van het beeld bevindt zich sinds 1921 het Graf van de Onbekende Soldaat. Erewachten die geselecteerd worden uit divisies van de marine, infanterie en luchtmacht, staan hier dag en nacht op wacht.

Het bovenste deel van het monument bestaat uit een indrukwekkende gebogen zuilengang met vijftien meter hoge zuilen die aan beide zijden uitmondt in tempel-achtige vleugels met een klassieke voorgevel. Het ontwerp van de zuilengang werd hoogst waarschijnlijk geïnspireerd door de dubbele zuilengang van het Domus Augustae, een paleis dat in de oudheid uitkeek over het Circus Maximus. Binnenin is de zuilengang versierd met muurschilderingen en de fries bovenaan is versierd met beelden die symbool staan voor de verschillende regio's van Italië.

Twee bronzen vierspannen, elk met een beeld van de gevleugelde overwinning, bekronen het monument. De vierspan rechts vertegenwoordigt vrijheid, terwijl die aan de linkerkant eenheid vertegenwoordigt. Ze werden pas in 1927 toegevoegd, zestien jaar na de inhuldiging van het monument.

Museum van de Risorgimento

Museum van de Risorgimento, Victor Emanuel Monument, Rome
Museo del Risorgimento
Binnen in het monument bevinden zich grote zalen; de helft ervan worden voor tentoonstellingen gebruikt. De andere helft herbergt het Museo centrale del Risorgimento, een museum gewijd aan de geschiedenis van de vereniging van Italië. De toegang van het museum ligt aan de linkerkant van het monument, aan de Via di San Pietro in Carcere. Het museum beschrijft de evenementen die leidden tot de vereniging van Italië met behulp van schilderijen, documenten, foto's en memorabilia zoals muntstukken en vlaggen.

Uitzicht

Zicht vanaf Il Vittoriane
Zicht vanaf Il Vittoriano
Het Victor Emanuel Monument staat niet echt gekend als een van de mooiste bouwwerken van Rome. Het wordt als te monumentaal aanzien en de fel witte kleur past niet bij de okeren kleur van de omgeving. Het monument heeft weinig flatterende bijnamen gekregen als 'schrijfmachine' en 'bruidstaart'.

Het monument is desalniettemin een bezoek waard, zelfs al is het enkel omwille van het prachtig uitzicht vanaf de top. De top van het monument is ook verbonden met het Piazza del Campidoglio, wat je een extra beklimming van de Capitolijn bespaart.
536
rome
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2020 www.aviewoncities.com