Santa Maria in Aracoeli

O.L.V van het Altaar van de Hemel
Beoordeling
27 stemmen
De uiterlijk zeer sober ogende kerk van Santa Maria in Ara Coeli (Maria van het altaar in de hemel) dateert uit de zesde eeuw n.C. Het gebouw werd gebouwd op de fundamenten van de Romeinse Tempel van Juno op de Capitolijn, de beroemdste van de zeven heuvels van Rome.

De kerk op de heuvel

Aracoeli kerk
Santa Maria in Aracoeli
De geschiedenis van de Santa Maria in Ara Coeli, die gelegen is op de noordelijke top van de Capitolijn, gaat vermoedelijk terug tot in de zesde eeuw, toen het werd gebouwd in de stijl van een Romeinse basilica. De gelovigen hier volgden toen de Griekse riten.

In de negende eeuw legde het pausdom de hand op de kerk en gaf het aan de benedictijnen. In 1249 gaf paus Innocent IV de kerk aan de franciscanen die de kerk in 1320 ombouwden en uitbreidden.

Voorgevel van de Santa Maria in Aracoeli in Rome
Voorgevel

De trappen naar de hemel, Rome
De trappen van bovenaf gezien
Vanwege de ligging vlakbij het senatorenpaleis werd de Santa Maria in Aracoeli de kerk van de Romeinse senaat. In de middeleeuwen gebruikte de stadsraad de kerk geregeld als raadszaal en de politicus Cola di Rienzo sprak de inwoners van Rome toe vanaf de ingang van de kerk.

Altaar van de hemel

De kerk heette oorspronkelijk Santa Maria in Capitolio. De naam Aracoeli wordt voor het eerst vermeld in de veertiende eeuw en is afkomstig van een middeleeuwse legende. Volgens deze legende verscheen er een sibille in een visie aan keizer Augustus, die hem de komst van Christus aankondigde. De keizer besloot toen bovenop het Capitool een altaar te bouwen met de inscriptie 'Ecce Ara Primogeniti Dei' (Hier is het altaar van de eerstgeboren god). Vandaar de naam Ara Coeli, Latijns voor 'Altaar van de hemel'.

Trap naar de hemel

Trap naar de hemel, Santa Maria in Aracoeli, Rome
De trappen
De lange trap die recht naar de hoofdingang van de kerk leidt dateert uit 1348. Cola di Rienzo gaf de opdracht tot de aanleg van de trappen om de maagd Maria te danken die een einde zou gebracht hebben aan een grote plaagepidemie die dat jaar in de stad had gewoekerd. De 124 marmeren treden (122 als je van de rechterkant telt) werden aangelegd door Simeone Andreozzi.

Men vermoed dat de treden afkomstig zijn van de Quirinaal, waar ze zouden leidden naar de Tempel van Sol Invictus (Tempel van de onoverwonnen zon) van keizer Aurelianus. De bouw van de trap was het enige grote publieke project dat in Rome werd uitgevoerd tijdens het ballingschap van de pausen in Avignon (1309-1377). De trap wordt de 'trap naar de hemel' genoemd aangezien het naar het altaar van de hemel leidt.

Standbeeld van Cola di Rienzo voor de Santa Maria Maggiore in Rome
Standbeeld van
Cola di Rienzo
De eerste persoon die de trap opliep was Cola di Rienzo, een kleurrijke leider van Rome die later de titel van tribuun zou krijgen. Een woedende menigte, ontevreden over zijn heerschappij, verscheurde hem in 1354 in stukken. In 1877 werd er een standbeeld gemaakt ter ere van di Rienzo. Het beeld staat tussen de trap naar de Aracoeli en de Cordonata, een trap die naar het Capitoolplein leidt.

In de middeleeuwen geloofde men dat alle zonden vergeven werden indien men de trappen op de knieën bestijgt. Vrouwen die een kind wensten of naar een man zochten beklommen de trappen eveneens op hun kniën.

De Kerk

De voorgevel

De eerder banaal ogende voorgevel van ruwe baksteen dateert uit de veertiende eeuw. Plannen om de gevel met mozaïekwerk te verfraaien werden nooit uitgevoerd.

Het interieur

Interieur van de Santa Maria in Aracoeli kerk in Rome
Interieur
Het interieur daarentegen is wel de moeite waard. Het bestaat uit drie schepen, van elkaar gescheiden door tweeëntwintig Romeinse zuilen die allen een beetje verschillen in uiterlijk aangezien ze van verschillende Romeinse gebouwen afkomstig zijn. Op de derde zuil links kan je de Latijnse inscriptie 'a cubicolo augustorum' (uit de kamers van keizer Augustus) zien.

Hoofdaltaar van de Santa Maria in Aracoeli, Rome
Hoofdaltaar

Plafond van de Santa Maria in Aracoeli kerk in Rome
Het plafond
Het mooie plafond met cassetten dateert uit de zestiende eeuw en is versierd met nautische thema's die de beroemde slag bij Lepanto herdenken. In deze zeeslag hakten gealliëerde troepen de Turkse vloot in de pan.

Tevens vermeldenswaardig zijn de fresco's in de San Bernardino kapel, die in de vijftiende eeuw werden gemaakt door Bernardino Pinturicchio. De fresco's beelden het leven van de heilige Bernardinus van Siena uit.

Er zijn nog opmerkelijke kunstwerken in de Santa Maria in Aracoeli te vinden, ondermeer een op hout geschilderde Transfiguratie van Girolamo Siciolante da Sermoneta, een grafsteen gemaakt door Donatello en een tombe ontworpen door Michelangelo. Verder zijn er nog kunstwerken van andere bekende kunstenaars zoals Pietro Cavallini, Benozzo Gozzoli en Giulio Romano te bewonderen.

Het beroemdste voorwerp in de kerk is de zogenoemde Santo Bambino, een beeld van het kindje Jezus dat gekerfd zou zijn uit het hout van een olijfboom die stond in de tuin van Getsemane. Men geloofde vroeger dat het beeld terminale patiënten zou kunnen genezen; het zou zelfs de macht hebben mensen uit de dood te doen oprijzen. Het originele beeld, dat belegd was met edelstenen, werd in 1994 gestolen en nooit teruggevonden. Het is nu vervangen door een kopie.
498
rome
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2019 www.aviewoncities.com