Santa Maria degli Angeli

Onze-Lieve-Vrouw der Engelen
Beoordeling
4 stemmen
Links
In de zestiende eeuw werd het centrale gedeelte van de imposante Thermen van Diocletianus door Michelangelo omgevormd tot een kerk. Deze kerk, die aan de aartsengelen en martelaren werd gewijd, geeft een goed idee van de enorme omvang van de grote Romeinse thermencomplexen.

De thermen van Diocletianus

Gevel van de Santa Maria degli Angeli kerk in Rome
Santa Maria degli Angeli
De thermen van Diocletianus behoorden tot de indrukwekkendste thermen van Rome. Het complex bood ruimte aan zo'n drieduizend bezoekers.

Het complex werd in 306 n.C. gebouwd naar het model van de Thermen van Trajanus met een caldarium (heet waterbad), tepidarium (warm water), frigidarium (koud water) en natatio (zwembad) gelegen rond een centrale as. De thermen bestreken een gebied van meer dan elf hectare.

Nadat de Goten in de zesde eeuw de watertoevoer afsneden raakten de thermen buiten gebruik. Eeuwenlang werden de thermen geplunderd; eerst door invallende barbaren en later door de inwoners van Rome zelf die de ruïnes gebruikten als materiaal voor nieuwe gebouwen. Desondanks is een groot deel van de thermen nog intact, echter wel ontdaan van enige versiering.

De zeven aartsengelen

Apsis met het schilderij van de zeven aartsengels in de Santa Maria degli Angli in Rome
Apsis met het schilderij
van de zeven engels

Dwarsbeuk van de Santa Maria degli Angli in Rome
De dwarsbeuk

De ronde vestibule van de Santa Maria degli Angli in Rome
De vestibule
Toen Antonio Lo Duca, een zestiende-eeuwse monnik uit Sicilië, een afbeelding van Maria met de zeven aartsengelen ontdekte, raakte hij geobsedeerd met de verering van de engelen. Hij beweerde in een visioen de engelen in de thermen van Diocletianus gezien te hebben en wou het thermencomplex ombouwen tot een kerk gewijd aan de zeven engelen.

Na gedurende twintig jaar tevergeefs campagne gevoerd te hebben werd zijn wens uiteindelijk in 1561 bewaarheid toen paus Pius IV de kunstenaar Michelangelo Buonarotti met de opdracht belastte een kerk te bouwen in de ruïnes van het thermencomplex.

De bouw en verbouwing

Michelangelo was toen al zesentachtig jaar oud en dit zou zijn laatste bouwproject zijn. Hij koos voor een grondplan in de vorm van een Grieks kruis, waarbij het hoofdschip en dwarsschip dezelfde lengte hebben. Hij integreerde het kerkgebouw in het voormalige frigidarium en behield daarbij het Romeinse bouwwerk vrijwel in zijn oorspronkelijke vorm.

Tegen de tijd dat Michelango in 1564 kwam te overlijden was de kerk nog lang niet voltooid maar zijn plannen werden uitgevoerd door een van zijn leerlingen, Giacomo del Duca, die toevallig een neef was van Antonio Lo Duca.

In de achttiende eeuw werd het ontwerp van Michelangelo aangepast door Luigi Vanvitelli, die het hoofdaltaar verplaatste en de oriëntatie veranderde zodat de oorspronkelijke dwarsbeuk nu het hoofdschip is. De Napolitaanse architect voegde verder ook ornamenten toe in plaasterwerk en hij liet acht zuilen bijplaatsen. De zuilen zijn haast niet te onderscheiden van de oorspronkelijke Romeinse zuilen. Tenslotte bouwde Vanvitelli ook een nieuwe voorgevel.

De kerk

De gevel van Vanvitelli werd in 1911 verwijderd zodat de ingang aan het Piazza della Repubblica er weer kaal uitziet zoals bedoeld door Michelangelo. De huidige voorgevel is in feite een exedra dat deel uitmaakte van het caldarium. De bronzen deuren zijn modern en werden gemaakt door Igor Mitoraj, een Poolse beeldhouwer.

De ronde vestibule (het voormalige tepidarium) bevat een standbeeld van de heilige Bruno, een werk van de Franse beeldhouwer Jean-Antoine Houdon. De heilige stichtte de kartuizerorde, aan wie de kerk werd toegewezen. De vestibule heeft een koepel met prachtig cassettenplafond.

Het schip en de dwarsbeuk

Zuil in de Santa Maria degli Angeli
Een van de zuilen
Eens binnen in het schip krijgt men een idee van de verbluffende omvang van de oude Romeinse thermen. De kerk, die enkel het centrale deel van de thermen bestrijkt, is meer dan negentig meter breed. Het plafond met kruisgewelf over het schip bevindt zich tweeëntwintig meter boven de vloer, die meer dan twee meter werd verhoogd om de kerk te beschermen tegen opkruipend vocht.

Hierdoor is er maar ongeveer veertien meter van de zeventien meter hoge zuilen zichtbaar. De originele Romeinse basementen van de zuilen zijn verborgen onder de vloer en werden vervangen door reproducties. De enorme rood granieten zuilen, de grootste in Rome, hebben een diameter van 1,6 meter. Enkel de acht middelste zuilen dateren uit de oudheid. De andere zijn meesterlijke imitaties in plaaster; het is verbazingwekkend moeilijk ze van de originele zuilen te onderscheiden.

Schilderijen

Meridiaan, Santa Maria degli Angeli
Linea Clementina

Millenniumorgel, Santa Maria degli Angeli
Millenniumorgel
Het schilderij van Maria met de zeven aartsengelen dat Antonio Lo Duca zo begeesterde doet nu dienst als altaarstuk. Het schilderij wordt ingelijst door een groep engelenbeelden.

De twaalf grote schilderijen tegen de muren werden hier in 1727 geplaatst. Ze waren eigenlijk bedoeld voor de Sint-Pietersbasiliek, maar de hoge vochtigheidsgraad aldaar beschadigde de schilderijen en ze werden er vervangen door mozaïeken.

Linea Clementina

In de vloer in de rechterdwarsbeuk kan je de Linea Clementina zien, de meridiaan van Rome. Tot in 1846 werd de meridiaan door de inwoners van Rome gebruikt om de tijd de bepalen. Een kleine opening in het dak zorgt ervoor dat het zonlicht 's middags pal op de lijn valt.

De meridiaan werd in 1702 gecreëerd door de astronoom Francesco Bianchini in opdracht van paus Clemens XI, als onderdeel van een project om de nauwkeurigheid van de kalender te verbeteren. Langs de lijn zijn markeringen aangebracht die de sterrenbeelden van de dierenriem aanduiden.

Millenniumorgel

Het grote mechanische orgel van de Santa Maria degli Angeli werd gebouwd door Barthèlèmy Formentelli. Het was een geschenk van inwoners van Rome aan paus Johannes Paulus II ter gelegenheid van het nieuwe millennium, vandaar de naam millenniumorgel. Het orgel heeft in totaal 5400 pijpen in een behuizing van twaalf meter hoog en elf meter breed.
4955
rome
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2018 www.aviewoncities.com