Porta Maggiore

Porta Praenestina
Beoordeling
27 stemmen
De Porta Maggiore werd in de eerste eeuw v.C. gebouwd tijdens de constructie van een van de Romeinse aquaducten. Later werd het bouwwerk ingewerkt in de Aureliaanse Muur rond Rome en werd het een van de achttien toegangspoorten tot de stad.

De Bouw

Porta Maggiore, Rome, Italy
Porta Maggiore
De Porta Maggiore werd in 52 v.C. onder de naam Porta Prenestina gebouwd in opdracht van keizer Claudius. Het werd gevormd door twee bogen waarboven twee aquaducten passeerden: de Aqua Claudia en de Anio Novus. De nieuwste van de twee aquaducten, de Aqua Claudia, werd gebouwd bovenop de reeds bestaande Anio Novus.

Door de doorgangen liepen twee wegen: de Via Praenestina, die naar het oosten liep in de richting van de stad Palestrina (vroeger Praeneste geheten); en de Via Labicana, die naar het zuidoosten liep.

Architectuur

Detail van de Porta Maggiore in Rome
Detail van de
ruwe afwerking
De monumentale poort is vervaardigd uit wit travertijn en verfraaid met Corinthische zuilen die klassieke frontons ondersteunen. Opmerkelijk is dat enkel het kapiteel – het bovenste deel van de zuil – mooi afgewerkt is. De zuil en de basis bestaan uit ruwe, onafgewerkte stenen. Dit werd opzettelijk gedaan; in die tijd was dit soort architectuur in de mode.

Op de grote attiek zijn inscripties te lezen die de keizers Claudius, Vespasianus en Titus prijzen. Al deze keizers breidden het netwerk van grote aquaducten in Rome uit. De inscripties geven ook enkele details over de oorsprong en de lengte van de aquaducten uit de oudheid.

Detail van de attiek van de Porta Maggiore in Rome
Detail van de attiek

De grootsheid van de poort geeft ons een idee van de enorme omvang van de openbare werken die werden uitgevoerd in de beginperiode van het keizerlijke Rome.

Integratie in de Aureliaanse Muur

In 271 n.C. integreerde keizer Aurelianus de poort in zijn Aureliaanse Muur die rond de stad liep. Historici noemen dit een vroeg voorbeeld van “architecturale recyclage”.

Honorius voerde in de vijfde eeuw aanpassingen door aan de Aureliaanse Muur, en op deze plek werd toen een wachthuis gebouwd. Een deel van deze latere toevoeging is nog steeds zichtbaar, hoewel het hogere deel van het wachthuis naar de linkerkant van de Porta Maggiore verhuisd werd.

Aureliaanse muur aan de Porta Maggiore in Rome
Aureliaanse Muur
De poort kreeg haar huidige naam, Porta Maggiore (Grote Poort) pas vele eeuwen later, waarschijnlijk omdat het de indrukwekkendste van alle poorten in de Aureliaanse Muur was. Een andere mogelijke verklaring voor de naam is dat de weg die door de poort loopt naar de Basilica di Santa Maria Maggiore leidt, de grootste en belangrijkste kerk gewijd aan Maria.

De Poort Tegenwoordig

De Porta Maggiore is nu een beschermd monument maar het ligt wat ongelukkig aan een groot plein - Piazza di Porta Maggiore – dat een knooppunt is voor het verkeer in Rome. Zowel bussen als trams stoppen hier en de poort is omringd door drukbereden wegen.

De Tombe van de Bakker

Tombe van de bakker voor de Porta Maggiore in Rome
Tombe van de bakker
De Tombe van de Bakker, een van de meest interessante grafmonumenten in Rome, ligt vlak voor de Porta Maggiore. Het werd in de eerste eeuw v.C. gebouwd door een rijke bakker, Marcus Virgilius Eurysaces. Het monument brengt hulde aan het bakkersberoep aangezien het gebouwd is in de vorm van een grote oven. Op de tombe zijn reliëfs zichtbaar die het malen, bakken en andere handelingen tonen die deel uitmaakten van het beroep.

Eurysaces was een voormalige slaaf die geld had gespaard om zijn vrijheid af te kopen en een bakkerij op te starten. Hij stelde zelf verscheidene slaven te werk. Zijn tombe, die voor hem en zijn vrouw Atistia gebouwd was, lag net buiten de stadsgrens aangezien de Romeinen het niet toelieten om doden in de stad te begraven. De rijkste Romeinen bouwden grafmonumenten die net buiten de stad lagen.
831
rome
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2018 www.aviewoncities.com