Piazza del Campidoglio

Capitoolsplein
Beoordeling
35 stemmen
Het Piazza del Campidoglio is een van de mooiste pleinen in Rome. Het werd in de zestiende eeuw ontworpen door Michelangelo en aangelegd tussen twee heuveltoppen van het Capitool, de belangrijkste van de zeven befaamde heuvels van Rome.
Piazza del Campidoglio
Piazza del Campidoglio
Vanaf de stichting van Rome tot aan de val ervan bijna duizend jaar later stond het Capitool symbool als epicentrum van de macht van Rome en vele van de belangrijkste gebouwen stonden op deze heuvel.

Later, tijdens de middeleeuwen, bleef deze plaats een belangrijke rol spelen in de geschiedenis van stad. De senaat van Rome vergaderde hier, en tegenwoordig bevindt zich het stadhuis hier.

Het ontwerp van Michelangelo

Piazza del Campidoglio in Rome
De Cordonata en
het Senatorenpaleis

Standbeeld van Castor bovenop de Cordonata in Rome
Castor
Toen keizer Karel V in 1536 een bezoek plande aan Rome bevond het modderige Capitool zich in zo'n embarmelijke staat dat paus Paulus III Farnese aan Michelangelo vroeg om een nieuw plein te ontwerpen, het Piazza del Campidoglio (plein van het Capitool). Het project omvatte ook een reconstructie van de bestaande gebouwen rond het plein.

Michelangelo kwam met het originele idee van een trapeziumvormig ontwerp gecombineerd met een ovaalvormig patroon. Hij herbouwde het Senatorenpaleis, de zetel van de Romeinse senaat, en hertekende de gevel van het Conservatorenpaleis.

Bovendien werd er een nieuw gebouw, het Nieuw Paleis, gepland net tegenover het Conservatorenpaleis. Beide gebouwen werden onder een kleine hoek gepositioneerd zodat het perspectief op dusdanige wijze wordt gewijzigd dat het plein groter lijkt dan het in feite is. Tenslotte bevatte Michelangelo's ambiteuze plan voor het plein tevens de bouw van een elegante trap, de Cordonata.

In 1546 werd met de aanleg van het plein begonnen, maar enkel de trap naar het Senatorenpaleis was gerealiseerd toen Michelangelo in 1564 overleed. Het project werd uiteindelijk pas in de zeventiende eeuw voltooid naar het ontwerp van Michelangelo.

Cordonata

Cordonata, Rome
Cordonata
De grandioze hellende trap die van de voet van het Capitool naar het plein leidt wordt de Cordonata genoemd, Italiaans voor 'getrapte helling'. In 1548 werd de bouw aangevat maar het werk sleepte aan en kwam zelfs tot stilstand na de dood van Michelangelo. De trap werd uiteindelijk in 1582 door Giacomo della Porta afgewerkt.

De twee leeuwen in basalt die aan de voet van de Cordonata staan zijn authentieke Egyptische beelden. De twee grote klassieke standbeelden van de Dioscuri Caster en Pollux die op de top staan dateren ook uit de oudheid. Ze stonden oorspronkelijk naast de tempel van Castor en Pollux maar werden in 1583 naar hier verplaatst. Beelden op de balustrade naast de Dioscuri tonen keizer Constantijn en zijn zoon Constantijn II.

Standbeeld van Marcus Aurelius

Standbeeld van Marcus Aurelius op het Piazza del Campidoglio in Rome
Standbeeld van
Marcus Aurelius
In het midden van het plein staat een ruiterstandbeeld van de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Het beeld is een kopie; het origineel werd in 1981 naar de Capitolijnse Musea overgebracht om het te beschermen tegen de natuurelementen. Het vergulde bronzen beeld heeft de tand des tijds enkel maar doorstaan omdat men vroeger dacht dat het keizer Constantijn, de eerste christelijke keizer uitbeeldde. Het was pas in de vijftiende eeuw dat men de ware identiteit van het beeld ontdekte. Indien men het vroeger had ontdekt had men het beeld ongetwijfeld gesmolten zoals zoveel andere 'heidense' beelden uit de oudheid.

De Palazzo's

Het Piazza del Campidoglio wordt langs drie kanten begrensd door elegante gebouwen. Het middenste met een klokkentoren is het Senatorenpaleis. Rechts staat het Conservatorenpaleis en links zijn quasi evenbeeld, het Nieuwe Paleis.

Senatorenpaleis

Senatorenpaleis, Piazza del Campidoglio, Rome
Senatorenpaleis

Standbeeld van de Nijl aan het Senatorenpaleis in Rome
De Nijl

Het oudste van de drie gebouwen rond het Piazza del Campidoglio is het Palazzo Senatorio of Senatorenpaleis. De naam is afkomstig van de functie die het gebouw bekleedde als zetel van de senaat. Dit duurde tot in 1870, toen het palazzo het stadhuis van Rome werd.

Het werd oorspronkelijk in de elfde eeuw gebouwd als een fort bovenop het antieke Tabularium. Zowel in de dertiende als in veertiende eeuw werd het heropgebouwd. Het huidige gebouw is een licht gewijzigde versie van het zestiende-eeuwse ontwerp van Michelangelo.

De monumentale trap van het Senatorenpaleis is ook een creatie van Michelangelo. De beelden voor de dubbele trap vertegenwoordigen de Nijl (links) en de Tiber (rechts). Deze laatste stelde oorspronkelijk de Tigris voor maar werd aangepast (het beeld van de tijger naast het allegorische beeld is nu een wolf). Beide beelden stammen uit de eerste eeuw n.C. en werden gevonden in de ruïnes van de Thermen van Constantijn. Het beeld van de godin Minerva in de centrale nis werd ook bewerkt om Roma, de personificatie van de stad Rome, voor te stellen.

Conservatorenpaleis

Conservatorenpaleis, Piazza del Campidoglio, Rome
Conservatorenpaleis
Het gebouw aan de rechterkant is het Palazzo dei Conservatori (Conservatorenpaleis). Hier zetelden de zogenaamde Conservatori, magistraten die de stad samen met de senaat beheerden. Het paleis werd in 1563 gebouwd op de plek waar ooit de Tempel van Jupiter Optimus Maximus stond, een van de belangrijkste tempels in het oude Rome.

Het gebouw maakt nu deel uit van de Capitolijnse Musea, dat een belangrijke kunstverzameling uit de oudheid bezit, waaronder talloze standbeelden naast mozaïeken en grafstenen. Enkele bekende werken zijn de wolvin die de tweeling Remus en Romulus zoogt en delen van een gigantisch standbeeld van keizer Constantijn II.

Nieuw Paleis

Palazzo Nuovo, Piazza del Campidoglio, Rome
Nieuw Paleis
Pal tegenover het Conservatorenpaleis staat het Palazzo Nuovo (Nieuw Paleis). Het gebouw werd door Michelangelo ontworpen als een soort spiegelbeeld van het Conservatorenpaleis. Het werd in 1654 voltooid door de broers Carlo and Girolamo Rainaldi. In 1734 stelde paus Clemens XII de kunstcollectie van het paleis open voor het publiek, waarmee hij het eerste openbare museum creëerde.

Tegenwoordig maakt het Nieuw Paleis deel uit van de Capitolijnse Musea. Je vindt hier vooral klassieke sculptuur, ondermeer de 'Stervende Galliër', grote beelden van de Romeinse goden Mars en Minerva en het eerder genoemde ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius.
5268
rome
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2020 www.aviewoncities.com