Keizerlijke Fora

Fori Imperiali
Beoordeling
85 stemmen
De keizerlijke fora vormden een centrum van politiek en religie in het Oude Rome. Hier werden belangrijke politieke discussies gevoerd, er werd aan rechtspraak gedaan en er was ook ruimte voor onderwijsinstellingen en bibliotheken.
Keizerfora, Rome

De keizerlijke fora - niet te verwarren met het oudere Forum Romanum - bestonden uit een reeks pleinen temidden van allerlei openbare gebouwen. Ze werden stelselmatig door verschillende keizers gebouwd in een periode van 46 v.C. tot 113 n.C.; verscheidene keizers voegden een forum toe niet enkel om praktische redenen maar ook om zichzelf in een beter daglicht te stellen door vrijgevig geld te spenderen aan dergelijke publieke projecten.

Gedurende vele decennia waren de fora de plaats waar belangrijke politieke figuren verzamelden om de economie, politiek of andere belangrijke zaken te bespreken. Verder werden de ruimtes ook gebruikt voor religie, onderwijs en zelfs voor commerciële activiteiten.

Via dei Fori Imperiali

Helaas besliste de Italiaanse dictator Mussolini in de jaren dertig om een grote triomfweg aan te leggen tussen het Colosseum en Piazza Venezia: de via dei Fori Imperiali. Deze weg loopt recht door de keizerlijke fora, waardoor niet enkel een belangrijk deel van dit archeologisch uiterst waardevol gebied onder een laag asfalt ligt, maar waardoor het overgebleven deel van de fora nu verspreid is over twee aparte gebieden, elk langs weerszijde van de brede boulevard.

Forum van Caesar

Forum van Caesar, Keizerlijke Fora, Rome
Forum of Caesar
Het eerste van de keizerlijke fora, het Forum van Caesar, was eigenlijk een verlengstuk van het Forum Romanum. Het was bedoeld om de macht van Caesar te vieren. Er stond een tempel ter ere van de godin Venus aangezien de familie van Caesar geloofde dat zij rechtstreeks van haar afstamde. Een ruiterstandbeeld van Caesar zelf stond voor de tempel.

Forum van Augustus

De tempel van Mars op het Forum van Augustus in Rome
Tempel van Mars,
Forum van Augustus
Het Forum van Augustus zou in het jaar 2 v.C. gebouwd zijn als een soort weerwraak op de dood van Caesar: de tempel op het Forum was opgericht ter ere van Mars Ultor - Mars de Wreker - waarmee Augustus de goden dankte voor hun hulp bij het verslaan van de moordenaars van Caesar.

Het forum staat loodrecht tegenover het Forum van Caesar en men neemt aan dat het gebruikt werd als een gerechtshof. Het forum was rechthoekig van vorm en had hoge muren. Langs beide zijden stond een groot exedra (halfrond alkoof met een halfronde koepel). De meeste versieringen eerden de god Mars.

Het Forum van Nerva (Forum Transistorium)

Forum van Nerva, Keizerlijke Forums, Rome
Forum van Nerva
Dit forum werd door Domitianus gebouwd. Het was de bedoeling het forum aan Minerva - beschermer van de keizer - te wijden, maar toen het werd ingehuldigd door Nerva, de moordenaar - en opvolger - van Domitianus, wijdde deze het aan zichzelf. Je kan op de attiek die ondersteund wordt door twee Corinthische zuilen nog steeds een reliëf van Minerva waarnemen.

Het lange en smalle forum diende als een soort doorgang naar de Tempel van de Vrede en de twee andere fora, vandaar dat het ook het Forum Transistorium wordt genoemd.

Forum van de Vrede

Het Forum van de Vrede bestond uit een grote open ruimte omringd door een zuilengang. Aan een kant, tegenover de ingang, stond de Tempel van de Vrede. Deze tempel werd gebouwd om de verovering van Jeruzalem te vieren. Oorlogsbuit zoals de zevenarmige kandelaar en zilveren trompetten die uit de tempel van Jeruzalem kwamen werden hier bewaard.

Forum van Trajanus

Forum van Trajanus in Rome
Forum van Trajanus
Het grootste en indrukwekkendste van alle keizerlijke fora was het Forum van Trajanus, dat gebouwd werd ter gelegenheid van de verovering van Dacië (het huidige Roemenië).

Om het forum aan te leggen moest men eerst een hele heuvel afgraven. Het forum bestond uit verschillende delen: een openbaar plein, een grote tempel (de Tempel van Divius Traianus), twee bibliotheken en de immens grote Basilica Ulpia, die ongeveer 170 meter breed en 60 meter lang was. Dit gebouw was er deels verantwoordelijk voor dat het politieke centrum van Rome verschoof van het Forum Romanum naar de Keizerlijke Fora. Veel zuilen van het grote gebouw zijn nog steeds zichtbaar.

De 42 meter hoge zuil van Trajanus, die tussen de Basilica Ulpia en de Tempel van Trajanus stond gaf de exacte hoogte aan van de heuvel die werd afgegraven voor het bouwen van het forum. Naast het forum lagen de markten van Trajanus, een halfrond winkelcentrum met opslagplaatsen.

Overzicht van de fora

Overzicht van de keizerlijke fora

1. Tempel van Trajanus
2. Zuil of Trajanus
3. Basilica Ulpia
4. Forum van Trajanus
5. Markten van Trajanus
6. Tempel van Venus
7. Forum van Caesar
8. Forum van Augustus
9. Tempel van Mars
10. Forum van Nerva
11. Tempel van Nerva
12. Forum van de Vrede
13. Tempel van de Vrede
515
rome
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2020 www.aviewoncities.com