Gesù

Chiesa del Santissimo Nome di Gesù
Beoordeling
47 stemmen
Dit barokke bouwwerk, een toonbeeld van de architectuur van de contra-reformatie, is de oudste jezuïetenkerk en tevens een van de bekendste kerken van Rome. De kerk is rijkelijk versierd, vooral de prachtige fresco's op het plafond zijn opmerkelijk.
Il Gesu, Rome
Il Gesù

Plafond van de Gesu kerk in Rome
Het plafond

Reliëf van Loyola van Ignatius in the Gesu-kerk in Rome
Reliëf van Loyola
De kerk heet officieel 'Kerk van de meest heilige naam van Jezus' maar wordt gemakkelijkheidshalve eenvoudigweg 'Gesù' genoemd. Het was de eerste kerk die gebouwd werd door de jezuïeten, een religieuze orde die gesticht werd door Ignatius van Loyola. De orde werd in 1540 erkend door paus Paulus III en was een van de drijvende krachten achter de contra-reformatie.

De bouw

De hertog van Gandia, een van de eerste volgelingen van de jezuïeten, zorgde voor de nodige fondsen voor de bouw van de kerk. Michelangelo ontwierp de eerste plannen en in 1554 werd met de bouw gestart. Pauselijke tegenstand zorgde er echter voor dat de werken al snel werden stilgelegd.

Na de dood van Loyola werd er een nieuw ontwerp gemaakt door Giacomo Barozzi da Vignola, de favoriete architect van kardinaal Alessandro Farnese, een kleinzoon van paus Paulus III. De bouw werd in 1568 aangevat. Na het overlijden van Vignola in 1573 werd de Gesù kerk afgewerkt door de jezuïeten Giovanni Tristano en Giovanni de Rosis. De kerk werd in 1584 ingewijd. Het ontwerp zou model staan voor talloze jezuïetenkerken in de hele wereld.

Architectuur

Het grondplan, in de vorm van een Latijns kruis, meet 76 meter lang en 34 meter breed, met een 25 meter breed schip.

Het ontwerp volgde getrouw de regels zoals ze werden verkondigd tijdens het Concilie van Trente, waarbij verklaard werd dat er geen voorportaal zou zijn waar men 'rondhangt' maar enkel een schip zonder zijbeuken zodat de congregatie zich zou toespitsen op het hoofdaltaar. In plaats van zijbeuken zijn er een aantal identieke met elkaar verbonden kapellen die toegankelijk zijn via poortjes in fraaie balustrades die de kapellen afschermen.

Het oorspronkelijke ontwerp van de voorgevel van Vignola werd nooit gerealiseerd. In de plaats ervan werd er een nieuw ontwerp gemaakt door Giacomo della Porta in samenwerking met Tristano en de Rosis. De beelden in de nissen werden pas veel later, in de negentiende eeuw, toegevoegd. De gevel bevat vooral barokke elementen vermengd met renaissance invloeden, een stijl die zou bekend worden als de jezuïetenstijl.

Interieur

Fresco van Baciccio op het plafond van de Gesu kerk in Rome
Triomf van de
Naam van Jezus

Altaar, Gesu, Rome
Hoofdaltaar

Kapel van de Madonna della Strada, Gesu, Rome
Madonna della Strada
Het interieur, met een centrale koepel en een lang schip met tongewelf, is afgewerkt in wit stucco en verfraaid met fresco's en marmeren beelden. Het overdadige interieur heeft duidelijk als doel indruk te maken op de bezoeker.

Het meest opvallend is de plafondschildering van de kunstenaar Giovanni Battista Gaulli (ook Baciccio genoemd), dat de titel 'Triomf van de Naam van Jezus' draagt. Baciccio schilderde tevens ook het koor en de koepel.

Het hoogaltaar werd in de negentiende eeuw gemaakt door Antonio Sarti en verving het oorspronkelijk altaar van Giacomo della Porta.

Vrijwel elke kapel is interessant. In de kapel gewijd aan Sint-Andries kunnen bezoekers fresco's van Agostino Ciampelli bewonderen. De plafondschildering heet 'De Glorie van de Maagd' en het altaarstuk vertegenwoordigt het martelaarschap van de heilige Andries.

In de passiekapel (Cappella della Passione) zijn er fresco's en schilderijen te zien die taferelen uitbeelden geschilderd door kunstenaars als Giuseppi Valeriani en Gaspare Celio. In deze kapel worden een aantal voormalige jezuïetenleiders herdacht.

Andere kapellen zijn gewijd aan Franciscus Xaverius, de apostelen, de geboorte van Jezus en de drievuldigheid. De grootste en indrukwekkendste van alle kapellen is gewijd aan de stichter van de Jezuïeten, Ignatius van Loyola. De kapel werd in 1696 ontworpen door Andrea Pozzo en bevat de graftombe van de heilige. Een groot zilveren beeld van Ignatius, gemaakt door Pierre Legros, wordt geflankeerd door vier met azuursteen afgewerkte zuilen. Het beeld is een replica; het origineel werd in opdracht van paus Pius VI gesmolten om schulden aan Napoleon te kunnen betalen.

Een laatste vermeldenswaardige kapel is deze gewijd aan de Madonna della Strada. Het is versierd met taferelen uit het leven van Maria, geschilderd door G.P. Pozzi en Giuseppe Valeriani. Centraal staat het icoon van de Madonna della Strada (Onze-lieve-vrouw van de Weg) waarnaar de kapel is genoemd.
1000
rome
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2018 www.aviewoncities.com