Forum Romanum

Romeins Forum
Beoordeling
499 stemmen
Het Forum Romanum was het centrum van het publieke leven in het Romeinse Rijk. Dit resulteerde in een indrukwekkende verzameling van triomfbogen, tempels en basilica's. Ondanks dat er van de meeste gebouwen niet veel meer rest dan een hoop stenen is dit toch een van de boeiendste plekken in Rome.

Geschiedenis

Het Forum Romanum gezien vanaf het Capitool
Forum Romanum gezien
vanaf het Capitool
Tot in het jaar 509 voor Christus, toen Rome een republiek werd, werd de stad geregeerd door een Etruskische dynastie van Tarquinse koningen. Zij bouwden een riolering, de “Cloaca Maxima” om water van het moerasland in de vallei tussen de Palatijn, Capitolijn en Esquilijn heuvels te draineren naar de Tiber.

Schaalmodel van het Forum Romanum in de Oudheid
Het Forum in
betere dagen
Van toen af werd dit gebied het centrum van alle activiteiten in Rome. Het was dan ook de plaats waar het eerste forum werd gebouwd. Hier werden triomftochten gehouden, werden verkiezingen georganiseerd en kwam de senaat bijeen.

Het Forum Romanum tegenwoordig

Tegenwoordig lijkt het Forum Romanum voor de oningewijden op een slordige opeenhoping van ruïnes en stenen maar met een beetje verbeelding kan je hier het Romeinse Rijk terug tot leven zien komen. Marmeren en stenen overblijfselen uit meerdere periodes zijn hier te bezichtigen; het forum stond vroeger immers bomvol tempels, basilica's en triomfbogen.

Triomfbogen

De boog van Septimius Severus op het Forum Romanum
Boog van Septimius Severus
Er werden drie triomfbogen gebouwd op het Forum Romanum. Ze werden door de keizers gebruikt om hun overwinningen te herdenken.

Er blijft haast niets over van de oudste, gebouwd in het jaar 29 v.C. door keizer Augustus.
De Boog van Titus staat wel nog overeind. Deze triomfboog werd in het jaar 81 n.C. gebouwd en herdenkt de overwinning van de Romeinen in de Joodse Oorlog. Het statige bouwwerk is gelegen aan de Via Sacra aan de oostkant van het Forum.
Aan de andere kant van het Forum Romanum, aan de voet van het Capitool, staat de Boog van Septimius Severus. Het werd gebouwd in 203 n.C. om de overwinning op de Parthen te vieren.

Curia Julia

De Curia op het Forum Romanum
Curia Julia
De Curia was de plaats waar de senaat vergaderde. Het rechthoekige gebouw bood plaats aan tweehonderd senatoren.

De originele Curia werd gebouwd door de derde koning van Rome (op een andere lokatie). Het brandde maar liefst vier keer uit, voor het eerst in 80 v.C., maar het werd iedere keer weer heropgebouwd. Na een brand in 53 v.C. verhuisde Caesar de Curia naar het Forum Romanum. Het huidige gebouw werd in 283 n.C. opgericht door Diocletianus. In de zevende eeuw werd de Curia omgevormd tot een kerk, maar gelukkig bleef het gebouw grotendeels intact.

Rostra

Rostra, Forum Romanum
Rostra
De Rostra was een platform voor woordvoerders, oorspronkelijk gebouwd in de vierde eeuw v.C. op een nabijgelegen locatie. De naam Rostra, die stormram betekent, werd afgeleid van de met ijzer omhulde stormrammen afkomstig van oorlogsschepen van de Volsken die buitgemaakt werden tijdens de zeeslag bij Antium in 338 v.C. De Rostra werd versierd met deze stormrammen.

De Engelse toneelschrijver Shakespeare maakte een redevoering die in 44 v.C. door Marcus Antonius op de Rostra werd gehouden tijdloos. Hierbij zou Marcus Antonius het volk tijdens de begrafenis van Julius Caesar hebben toegesproken met de woorden “Vrienden, Romeinen, landgenoten, leen me je oor...”.

Tempel van Saturnus

De Tempel van Saturnus op het Forum Romanum in Rome
Tempel van Saturnus
Een eerste Tempel van Saturnus werd reeds gebouwd tijdens de laatste jaren van het koninkrijk. Het werd ingehuldigd aan het begin van de republiek in 497 v.C. De huidige ruïne is afkomstig van een tempel die gebouwd werd in 42 v.C. De tempel werd gebruikt als een soort staatskas die bekend stond als het Aerarium. Hier werden tevens de banieren van de legioenen en de decreten van de senaat bewaard.

Tempel van Vespasianus en Titus in Rome
Tempel van
Vespasianus
In 20 v.C. werd er door keizer Augustus vlak voor de tempel een hoge zuil geplaatst, de Milliarum Aureum. Alle afstanden tot Rome werden gemeten vanaf deze zuil.

Tempel van Vespasianus en Titus

De bouw van deze tempel werd in de eerste eeuw n.C. aangevat door Titus die hiermee zijn vergoddelijkte vader Vespasianus wilde eren.

Keizer Domitianus, de broer en opvolger van Titus, vervolledigde het bouwwerk dat nu gewijd werd aan zowel Vespasianus als Titus. De tempel had een hexagonaal plan met een grote cella met standbeelden van beide keizers.

Tempel van Castor en Pollux

Tempel van Castor en Pollux, Forum Romanum, Rome
Tempel van
Castor & Pollux
Slechts drie pilaren resteren er nog van de tempel van Castor en Pollux. De oorspronkelijke tempel werd gebouwd in 484 v.C., de huidige ruïne dateert van de laatste reconstructie in het jaar 6 n.C.

De tempel werd gebouwd door de Romeinse dictator Postumius nadat hij had gezworen een tempel te bouwen indien zijn leger de Tarquinse koning, die tot dan de macht had in Rome, kon overwinnen. Volgens de legende hielpen de mythologische tweelingen Castor en Pollux het Romeinse leger aan de overwinning en verkondigden ze de overwinning op het Forum.

Tempel van Antoninus en Faustina

De tempel van Antoninus en Faustina op het Forum Romanum
Tempel van Antoninus
en Faustina
De tempel van Antoninus en Faustina werd gebouwd in 141 n.C. door keizer Antoninus Pius ter ere van zijn overleden vrouw Faustina. Na de dood van de keizer twintig jaar later werd de tempel gewijd aan zowel Antoninus als Faustina. In de zevende eeuw werd de tempel omgevormd tot de kerk van San Lorenzo in Miranda. De kerk werd in 1601 herbouwd.

De diepe groeven die zichtbaar zijn in de marmeren zuilen worden toegewezen aan pogingen om de zuilen omver te trekken. De touwen brandden in de zuilen, maar gelukkig wilden ze niet wijken.

Basilica Julia

In 54 v.C. startte Julius Caesar met de bouw van de Basilica Julia. Het gebouw werd gebruikt als de zetel van het centumviri,
Basilica Julia, Forum Romanum
Basilica Julia
een hof voor burgerlijke rechtspraak waar magistraten hun tribunaal hielden. Het grote gebouw, 101 meter lang en 49 meter breed, werd in 9 v.C. vernield door een brand maar het werd zeven jaar later terug opgebouwd. Na de val van Rome werd de basilica geplunderd. Veel rest er niet meer van het immense bouwwerk maar je kan wel nog steeds duidelijk het grondplan waarnemen.

Basilica Aemilia

De Basilica Aemilia is de oudste basilica op het forum, oorspronkelijk gebouwd in 179 v.C. door de consuls Marcus Aemilius Lepidus en Marcus Fulvius Nobilor.
Reliëf van een ossenschedel, Basilica Aemilia, Forum Romanum
Detail van de
Basilica Aemilia
De basilica bood onderdak tijdens slecht weer voor de vele administratieve zaken die gewoonlijk buiten werden geregeld.

Het gebouw werd het laatst aangepast in 22 n.C.; toen werden er een aantal publieke winkels geïnstalleerd in de grote vierschepige marmeren zaal. De basilica werd door een brand vernield tijdens de plundering van Rome door de Visigoten in 410 n.C.

Tempel van Vesta

Tempel van Vesta, Forum Romanum
Tempel van Vesta
De cirkelvormige Tempel van Vesta dateert van de vierde eeuw voor Christus. De kleine tempel was een van de belangrijkste in Rome aangezien het was gewijd aan de beschermgodin van zowel de familie als de staat.

Hier bewaakten de Vestaalse Maagden de heilige eeuwige vlam, symbool van het eeuwige leven van Rome. De Maagden die de vlam bewaakten werden gekozen door de Pontifex Maximus, de hoogste religieuze autoriteit van de staat. De meisjes, die van aristocratische afkomst moesten zijn, moesten dertig jaar dienst doen.
Beelden van Vestaalse maagden aan het Huis van de Vestaalse Maagden op het Forum Romanum
Beelden van Vestaalse Maagden

Het huis van de Vestaalse Maagden op het Forum Romanum
Huis van de Vestaalse Maagden
Gedurende die periode moesten ze maagd blijven, zoniet werden ze levend begraven (dit overkwam tien van hen). De Vestaalse Maagden stonden in hoog aanzien en genoten vele voordelen.

Huis van de Vestaalse Maagden

Vlakbij de Tempel van Vesta stond het Huis van de Vestaalse Maagden. Vanaf het moment dat een meisje werd uitgekozen als Vestaalse Maagd (op de leeftijd van zes jaar), verhuisde ze hier naartoe. Het grote huis bevatte vijftig kamers voor de zes meisjes en hun bedienden, verspreid over drie verdiepingen. De kamers kwamen uit op galerijen die rond een binnenplein lagen.

Tempel van Divus Romulus

Tempel van Romulus op het Forum Romanum
Tempel van Romulus
Tegenover het Huis van de Vestaalse Maagden staat de cirkelvormige Tempel van Romulus, gebouwd in de vierde eeuw n.C. Het gebouw is vrijwel intact gebleven dankzij de integratie van het gebouw in de kerk van Santi Cosma e Damiano. De grote, goed bewaarde bronzen deur is nog origineel. Er is nog steeds discussie over aan wie de tempel vroeger gewijd was. Voorlopig wordt verondersteld dat de tempel gewijd was aan de zoon van Maxentius die in 307 v.C. op jonge leeftijd stierf.

Basilica van Maxentius

De bouw van de laatste van de grote basilica's werd in 308 n.C. gestart door keizer Maxentius. Na zijn nederlaag tegen Constantijn tijdens de beroemde slag bij de Milvische Brug in 312 n.C. werd de basilica voltooid door Constantijn. De basilica was 100 meter lang, 65 meter breed en een indrukwekkende 35 meter hoog.

Basilica van Maxentius, Forum Romanum
Basilica van Maxentius
Het bestond uit een middenschip met grote Corinthische zuilen en twee smallere zijbeuken. Een van de zuilen werd in 1614 verplaatst naar het plein aan de Santa Maria Maggiore basiliek. Een twaalf meter hoog standbeeld van Constantijn, gedeeltelijk in marmer en gedeeltelijk in hout, stond binnen in een nis aan de westkant van de basilica. Delen van het standbeeld kunnen nu bezichtigd worden op het binnenplein van het Conservatorenpaleis, dat deel uitmaakt van de Capitolijnse Musea.

Tempel van Venus en Rome

Het grootste religieuze gebouw van het antieke Rome was gelegen aan het einde van het Forum Romanum, in de buurt van het Colosseum.
De tempel van Venus en Rome op het Forum Romanum
Tempel van Venus en Rome
De indrukwekkend grote tempel werd in 135 n.C. ontworpen door keizer Hadrianus en had een breedte van 100 meter en een lengte van 145 meter. De tempel was gewijd aan Roma, de personificatie van de stad en Venus, moeder van Aeneas (de veronderstelde vader van Remus en Romulus). Het gebouw bevatte twee cellae (heiligdommen) met standbeelden van de godinnen, elk aan een kant van de tempel. Een deel van de cella ter ere van Roma staat vandaag nog steeds overeind.

Zuil van Phocas

De zuil van Phocas op het Forum Romanum
Zuil van Phocas
Deze 13,5 meter hoge zuil is de jongste van het forum. Het maakte geen deel uit van een tempel, maar het is een monument dat in 608 v.C. werd opgericht ter ere van de Byzantijnse keizer Phocas, nadat deze Rome had bezocht.

Meer restanten

Er zijn nog andere restanten van oude bouwwerken op het Forum Romanum te zien, zoals de Sacellum van Venus Cloacina, de Porticus Deorum Consentium, de boog van Actium, de Regia, de Tempel van Divus Julius - gebouwd door keizer Augustus ter ere van Julius Caesar - en de Tempel van Concordia.
514
rome
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2020 www.aviewoncities.com