Beoordeling
236 stemmen
De Capitolijn, ook Capitool genoemd, is de kleinste en belangrijkste van de zeven heuvels van het Oude Rome. Als politiek en religieus hart van Rome werd de heuvel het symbool van de heerschappij van Rome als Caput Mundi, hoofdstad van de wereld.
Tegenwoordig staat de heuvel nog steeds symbool als het hart van Rome en het is het ideale vertrekpunt voor een bezoek aan de Eeuwige Stad.
Maquette van het capitool in de oudheid
Het Capitool in de oudheid
Opgravingen op de heuvel hebben restanten blootgelegd van een nederzetting die dateert uit de ijzertijd. De heuvel was een ideale plaats voor het stichten van een nederzetting aangezien het vlakbij een doorwaadbare plaats van de Tiber lag. Daarenboven bood de stijle rotsachtige helling een natuurlijke bescherming tegen vijanden.

De heuvel had twee toppen: de Arx in het noorden en de lagere maar grotere Capitolium in het zuiden. Het gebied ertussen werd het Asylum genoemd. Hier vonden vluchtelingen van andere staten een schuilplaats.

Het Capitool in de Oudheid

Zelfs voor de Republikijnse tijd bouwden de Romeinse koningen enorme tempels op het Capitool. De gebouwen stonden symbool van de positie van Rome als Caput Mundi, dat letterlijk 'hoofd van de wereld' betekent.

Tempel van Jupiter

Tempel van Jupiter Capitolinus, Rome
Tempel van Jupiter
De grootste en indrukwekkendste van deze tempels was de Tempel van Jupiter Optimus Maximus Capitolinus. De vergulde tempel was het belangrijkste heiligdom in het oude Rome. Het werd gebouwd in de zesde eeuw v.C. op de top van de Capitolium (waar nu het Conservatorenpaleis staat) door Tarquinius Priscus, de eerste Etruskische koning van Rome. De tempel mat 53 op 63 meter en was gewijd aan drie goden: Jupiter Optimus Maximus, Juno Regina en Minerva. Voor elke god was er een aparte cella. De tempel werd gedecoreerd met reliëfs en grote beelden in terracotta. Het beeld van Jupiter werd later vervangen door een versie in goud en ivoor.

Tarpeïsche Rots

Tarpeïsche Rots, Rome
Tarpeïsche Rots
Volgens een legende werd de Tarpeïsche Rots, die net ten zuiden van de tempel van Jupiter ligt, naar Tarpeia genoemd, een Romeinse vrouw die de Sabijnen hielp met het veroveren van het Capitool tijdens de heerschappij van Romulus, de legendarische stichter van Rome. Er werden aan Tarpeia juwelen beloofd voor haar verraad maar in plaats daarvan verpletterden de Sabijnen haar tussen hun schilden. Van toen af werden verraders van Rome van deze rots geworpen.

Tempel van Juno Moneta

De noordelijke top van het Capitool, de Arx, was gedurende lange tijd de plaats van het fort van Rome. In 344-343 v.C. werd er hier in opdracht van Marcus Furius Camillus, de militaire bevelhebber van de stad, een tempel gebouwd. De tempel werd gewijd aan de godin Juno.

Er bestaan meerdere legenden die de naam Moneta verklaren, die waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse woord Monere, dat waarschuwing of advies betekent. Volgens een versie hoorden mensen stemmen uit de tempel die hun waarschuwden voor een aardbeving. Een andere versie leert ons dat de naam afkomstig is van de ganzen die Camillus waarschuwden toen Galliërs het Capitool probeerden te veroveren.

De munt van Rome stond 'ad monetam' (naast de tempel van Juno Moneta), vandaar het woord moneta, dat zijn naam gaf aan het Engelse woord money en het Franse woord monnaie.

Tabularium

Zijaanzicht van het Tabularium in Rome
Bogen van het Tabularium
Het Tabularium, waarin de staatsarchieven werden opgeslagen, werd gebouw tussen de tempel van Jupiter en de tempel van Juno. Het was een groot gebouw met verscheidene verdiepingen die uitkeken over het Forum Romanum. Vanaf het Forum kan je nog steeds restanten zien van het lagere gedeelte van het Tabularium, waarop nu het Senatorenpaleis rust.

Het Capitool in de middeleeuwen

Rome ontvolkte tijdens de periode dat de pausen in Avignon verbleven en in die tijd werd het Capitool zelfs gebruikt als weiland voor geiten, waardoor het de bijnaam Monte Caprino (geitenberg) kreeg. Tegen de zestiende eeuw bracht de renaissance een terugkeer van de grandeur van Rome en daarmee ook een volledige heropbouw van het Capitool. In 1536 maakte Michelangelo plannen voor een nieuw plein tussen de twee heuveltoppen: het Piazza del Campidoglio.

Het Capitool tegenwoordig

Heden zijn er enkel nog resten van de oude tempels zichtbaar. De noordflank van de heuvel wordt nu gedomineerd door een gigantisch monument dat in de negentiende eeuw werd gebouwd ter ere van de eerste koning van Italië.

Piazza del Campidoglio

Piazza del Campidoglio, Rome
Piazza del Campidoglio
Hoe indrukwekkend dat monument ook moge zijn, het hoogtepunt van het Capitool is ongetwijfeld het prachtige Piazza del Campidoglio, het door Michelangelo meesterlijk ontworpen plein. Je kan het bereiken door de majestueuze Cordonata trap te beklimmen.
Het plein wordt begrensd door drie palazzi, allen met gevels ontworpen door Michelangelo. Het middenste gebouw is het Senatorenpaleis, het stadhuis van Rome, dat bovenop het Tabularium werd gebouwd. De andere twee, het Conservatorenpaleis en het Nieuw Paleis, bieden onderdak aan de Capitolijnse Musea.

Victor Emmanuel Monument

 Monument voor Victor Emmanuel in Rome
Monument voor Victor Emmanuel
Vanaf het Piazza del Campidoglio kan je recht naar het monument voor Victor Emanuel II lopen. Dit massieve monument, dat ook Il Vittoriano wordt genoemd, werd in de vroege twintigste eeuw gebouwd en eert de eerste koning van Italië. Voor de bouw van het monument werden vele historisch gebouwen op de heuvel afgebroken.

Santa Maria in Aracoeli

Santa Maria in Aracoeli, Rome
Santa Maria in Aracoeli
Naast het Piazza del Campidoglio, op de plek waar vroeger de tempel van Juno stond bevindt zich de Santa Maria in Aracoeli, een kerk waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de zesde eeuw. Een grote trap met 122 (rechts) tot 124 (links) trappen leidt naar de kerk bovenop de top van het Capitool.
505
rome
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2020 www.aviewoncities.com