Ara Pacis

Vredesaltaar
Beoordeling
77 stemmen
Links
De Ara Pacis werd gebouwd ter ere van de Romeinse godin van de vrede. Het is een schitterend voorbeeld van vroeg-Romeins beeldhouwwerk. Het altaar symbolizeerde de bewerkstelliging van vrede over het ganse keizerrijk.

Geschiedenis

Ara Pacis Augustae, Rome
Ara Pacis

Een processie op de Ara Pacis, Rome
Processie

Ara Pacis, east side
Reliëf op de oostzijde

Bloemmotieven op de Ara Pacis
Bloemmotieven

Gevleugelde leeuw op het altaar van de Ara Pacis
Gevleugelde leeuw
Oorspronkelijk werd het altaar Ara Pacis Augustae genoemd, naar keizer Augustus, maar gewoonlijk wordt het simpelweg Ara Pacis (vredesaltaar) genoemd. Het werd opgericht in opdracht van Augustus om zijn overwinningen te vieren in Gallië en Hispania (nu Frankrijk en Spanje) en de daaropvolgende periode van vrede in het Romeinse Rijk. Indertijd werd het aanzien als een van de belangrijkste monumenten in Rome.

Het altaar vertegenwoordigt de vrede en welvaart die bereikt werd dankzij de zogenaamde Pax Romana (Romeinse vrede) die heerste tussen de jaren 27 v.C. en 180 n.C. Het altaar staat in een gebied dat vroeger Campius Martius werd genoemd, een overstromingsgebied van de Tiber. Het werd zodanig geplaatst dat de schaduw van de obelisk op de Campus Martius (nu op het Piazza di Montecitorio) op de verjaardag van keizer Augustus op de Ara Pacis kwam te vallen.

Door de eeuwen heen raakte het monument onder zand bedolven en de eerste restanten werden pas ergens in de zestiende eeuw herontdekt.

Ontwerp

De Ara Pacis werd gebeeldhouwd uit wit marmer. De reliëftaferelen op het altaar beelden vrome Romeinen uit. De keizer en zijn familie worden prominent afgebeeld. Verder zijn er ook priesters en individuen met lauwerkransen te zien. Er is nog steeds geen consensus over de betekenis van enkele panelen (vooral deze aan de oostzijde) maar er is met zekerheid vastgesteld dat de reliëfs aan de noord- en zuidzijde van het altaar een processie uitbeelden die effectief plaats vond op de vierde juli van het jaar 13 v.C. Binnenin de Ara Pacis bevond zich het eigenlijke altaar, versierd met beelden van gevleugelde leeuwen.

Bemerkenswaardig is verder nog dat de reliëfsculpturen op de Ara Pacis een mooi voorbeeld zijn van Romeins beeldhouwwerk. In tegenstelling tot de Griekse beeldhouwkunst, werden de personages niet geïdealiseerd maar realistisch afgebeeld.

De restanten beschermen

Het museum van de Ara Pacis in Rome
Museo dell'Ara Pacis
Delen van de Ara Pacis werden over een periode van meerdere eeuwen ontdekt. Het duurde tot in 1938 vooralleer Benito Musolini besloot dat de restanten van de Ara Pacis beschermd moesten worden.

Hij liet speciaal voor het monument een gebouw oprichten vlakbij de originele locatie van het monument, aan het Mausoleum van Augustus. Dit gebouw werd later vervangen door een paviljoen ontworpen door de bekende Amerikaanse architect Richard Meier. Het moderne paviljoen, waarin het Museo dell'Ara Pacis gevestigd is, opende de deuren in 2006.

Het monument dat nu in het paviljoen wordt getoond is een combinatie van originele fragmenten die ter plekke werden opgegraven en in Rome bewaard zijn gebleven en pleisteren afgietsels van originele fragmenten die zich nu in buitenlandse musea bevinden.
499
rome
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2019 www.aviewoncities.com