Strahovklooster

Strahovský Klášter
Beoordeling
5 stemmen
Links
Het Strahovklooster werd oorspronkelijk gebouwd in het jaar 1140. Het is voornamelijk bekend om zijn prachtige bibliotheek. Deze is overdadig verfraaid met prachtige fresco's en bevat een verzameling van meer dan 200.000 boeken.
Strahovklooster, Praag
Toegangspoort van het Strahovklooster in Praag
Strahovklooster

Ingang van de Strahovbibliotheek
Strahovbibliotheek

Theologische zaal, Strahovbibliotheek
Theologische zaal

Filosofische zaal, Strahovbibliotheek
Filosofische zaal

Gevel van de Strahovkerk in Praag
Interieur van de Strahovkerk in Praag
Strahovkerk
In 1140 liet koning Vladislav II een nieuw klooster bouwen op de toegangsweg naar de Praagse Burcht. Het klooster, dat de naam Strahovklooster kreeg, was geen groot succes tot in 1143, toen een groep premonstratenzers zich hier kwam vestigen.
De premonstratenzers zijn een Rooms-katholieke kloosterorde van kanunniken die gesticht werd in 1120 door Sint-Norbertus. Ze worden ook wel norbertijnen genoemd.

Een tumultueuze geschiedenis

Het nieuwe klooster begon al snel op te bloeien en in korte tijd werd het een intellectueel en spiritueel centrum. Tegen het einde van de twaalfde eeuw waren de meeste oorspronkelijk in hout opgetrokken gebouwen vervangen door stenen gebouwen in romaanse stijl.

Het klooster werd herbouwd in gotische stijl nadat het complex in 1258 vernield werd door een brand. Het bleef welvarend tot in 1420 toen het geplunderd werd door Hussieten. Het verval zette zich in en duurde tot aan het einde van de zestiende eeuw, toen de meeste gebouwen werden gerenoveerd. Het klooster werd opnieuw geplunderd tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648).

In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw werd het klooster uitgebreid, ditmaal in de barokstijl. Na een bombardement door het Franse leger in 1742 werden de meeste middeleeuwse gotische gebouwen heropgebouwd in barokstijl.

Strahovbibliotheek

Haast alle gebouwen van het huidige klooster dateren uit de zeventiende en achttiende eeuw. Het meest interessant zijn de theologische zaal en de folosofische zaal.

Theologische zaal

De theologische zaal werd tussen 1671 en 1679 gebouwd en bevat de verzameling theologische boeken van de beroemde Strahovbibliotheek. De verzameling bevat meer dan 200.000 boeken waaronder werken van beroemde boekdrukkers zoals Christoffel Plantijn. Afgezien van waardevolle boeken staan er in de zaal ook een aantal zeventiende-eeuwse geografische en astronomische wereldbollen.
Het duurde maar liefst vier jaar vooraleer de prachtige plafondschilderingen van de theologische zaal voltooid weren. Ze verbeelden het beroep van de biblothekaris.

Filosofische zaal

De filosofische zaal werd een eeuw later gebouwd, tussen 1782 en 1784. De frescoschilderingen op het plafond, die de geschiedenis van de mensheid uitbeeldt, werd in 1794 gemaakt door de Oostenrijkse schilder Franz Anton Maulbertsch. De twee verdiepingen hoge zaal bevat boeken die afkomstig zijn van een oud klooster in Moravië.

Strahovkerk

De geschiedenis van de kloosterkerk weerspiegelt dat van het klooster. Oorspronkelijk gebouwd als een romaanse basiliek werd het later heropgebouwd in gotische stijl nadat het in de as gelegd was door de brand van 1258. Twee eeuwen later werd de kerk geplunderd door de Hussieten en gerestaureerd in renaissancestijl. Na een bombardement door Franse troepen in 1742 werd de kerk weer heropgebouwd, ditmaal in de barokstijl.

De Strahovkerk - ook gekend onder de naam Maria-Hemelvaartkerk - heeft een rijkelijk versierd interieur. Het 16 meter hoge gewelf van de kerk werd in 1774 beschilderd met fresco's. Langs weerszijden van het schip boven de galerijen zijn er twaalf muurschilderingen die het leven van Sint-Norbertus, stichter van de premonstratenzerorde, voorstellen. In de Strahovkerk bevindt zich ook een orgel waarop Mozart in 1787 tijdens zijn bezoek aan het klooster speelde.
494
prague
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2019 www.aviewoncities.com