Beoordeling
40 stemmen
Links
Ondanks de vele oorlogen en branden die het doorstaan heeft is de Praagse burcht uitgegroeid tot een uniek architecturaal complex. Het bevat de gotische Sint-Vituskathedraal, een klooster, meerdere torens en vele paleisvleugels.

Beknopte Geschiedenis

Praagse burcht
Praagse burcht
Een eerste versie van de Praagse burcht werd in de 9e eeuw gebouwd. In de 12e en 13e eeuw het kasteel werd versterkt en uitgebreid tot een grote burcht. Rondom het kasteel begon een kleine gemeeschap te groeien. Deze buurt, die nu Kleine Zijde wordt genoemd, verkreeg in 1257 stadsrechten. In de 14e eeuw, onder de heerschappij van koning Karel IV werd de burcht volledig gerenoveerd. De burcht werd verder uitgebreid door de Habsburgers, die ook grote delen van het complex lieten herinrichten in een barokke en neoklassieke stijl.
Toegangspoort aan de Praagse Burcht
Toegangspoort
Na de Eerste Wereldoorlog werd het kasteel de hoofdzetel van de Tsjechoslovaakse regering en tegenwoordig heeft de president van de Tsjechische republiek hier zijn officiële residentie.

De Binnenpleinen

De burcht lijkt op een kleine stad binnenin de stad. Er zijn niet minder dan drie binnenpleinen en verscheiden straten. Een grote toegangspoort aan het burchtplein leidt naar het eerste binnenplein, waar je elk uur geuniformeerde paleiswachten kan zien paraderen tijdens de aflossing van de wacht. De toegangspoort is versierd met grote beelden van vechtende reuzen en engeltjes,
Tweede binnenplein, Praagse Burcht
Tweede binnenplein
waarvan er enkele een leeuw en een arend kronen.

Een imposant barok portaal - de Matthias poort - verbindt het eerste kleine binnenplein met het tweede binnenplein waar de kapel van het heilige kruis en een centrale fontein gelegen zijn. In de paleisvleugel aan de linkerkant is een museum gevestigd dat een verzameling renaissance en barokschilderijen tentoonstelt. Een zuilengang in een andere vleugel, waarin zich kantoren van de president van de Tsjechische Republiek bevinden, leidt naar het derde en grootste binnenplein dat gedomineerd wordt door de Sint-Vituskathedraal.
Derde binnenplein, Praagse Burcht
Derde binnenplein
Het plein wordt verfraaid met een replica van een 14e eeuws beeld van Sint Joris en een 17 meter hoge granieten obelisk.

Het binnenplein loopt over in het Sint-Jorisplein, waar je een aantal interessante gebouwen ziet zoals de Sint-Jorisbasiliek en het koninklijk paleis. Een straat loopt door naar het andere einde van de burcht, naar het Lobkowicz paleis en het steeds drukke Gouden Straatje.

Koninklijk Paleis

Nadat het kasteel rond het jaar 1100 werd omgebouwd tot burcht verhuisde de Boheemse prinsen naar het paleis dat nu ook het oud paleis wordt genoemd.
Vladislavzaal, Koninklijk Paleis, Praagse Burcht
Vladislavzaal
Romaanse en Gotische verdiepingen werden bovenop de oorspronkelijke, 9e eeuwse funderingen gebouwd.
De meest opvallende zaal in het koninklijk paleis is de majestueuze Vladislavzaal die tussen 1493 en 1502 werd gebouwd door Benedict Ried. Dankzij het fantastische gewelf, dat met kromlijnige ribben rust op zes paar steunpilaren, wordt het beschouwd als een van de prachtigste zalen uit de middeleeuwen. De zaal is meer dan 16 meter breed en meer dan 14 meter hoog.
Gebrandschilderd glas in de St. Vituskathedraal
Gebrandschilderd glas,
St. Vituskathedraal

Sint-Vituskathedraal

In het midden van de Praagse burcht staat de Sint-Vituskathedraal, een van de meest bekende gebouwen in de stad. Toen Karel IV de beenderen van de heilige Sint Vitus - een populaire 4e eeuwse martelaar - bemachtigde en ze naar Praag bracht, werd de stad het centrum van de Sint-Vitus verering.

In 1344, toen Praag een aartsbisdom werd, gaf keizer Karel IV de opdracht tot de bouw van de Sint-Vituskathedraal. Het eerste deel werd gebouwd door de Fransman Mathieu d'Arras. Na zijn dood in 1352 nam Peter Parler de leiding over gedurende een periode van 47 jaar. In 1421 werden de werken tijdelijk stopgezet vanwege de Hussietenoorlogen en het duurde tot in 1872 vooraleer het werk werd verdergezet.
Gouden Portaal, St. Vituskathedraal, Praagse Burcht
Gouden Portaal
Uiteindelijk werd de kathedraal pas in 1929 voltooid.

Tot aan de 19e eeuw was het gouden portaal (Porta Aurea) de hoofdingang van de kerk. Langs hier kwamen koningen binnen voor hun kroning. Net boven de ingang is een grote mozaïek die het laatste oordeel uitbeeldt.
Het meest opvallend binnenin is de ontzettend hoge kansel met een prachtig netgewelf. Ook opmerkelijk is de rijkelijk versierde kapel van Sint Wenceslas.

Sint-Jorisbasiliek en Klooster

Sint-Jorisbasiliek, Praagse Burcht
Sint-Jorisbasiliek
De Sint-Jorisbasiliek werd in de 12e eeuw gebouwd. Ze verving een oudere, 10e eeuwse kerk. De voorgevel is van 17e eeuwse makelij. Binnen in de romaanse kerk vind je de graven van de heilige Ludmila (860-921) - de eerste Tsjechische christelijke martelaar - en de hertog Vratislav I van Bohemen (915-921) ;zijn beschilderde houten tombe ligt vlakbij het koor.

De basiliek is verbonden met het Sint-Jorisklooster, dat oorspronkelijk reeds in de 10e eeuw werd gebouwd. In de 18e eeuw, toen de Habsburgse keizer Jozef II de kloosters afschafte, werd het als kazerne gebruikt. Tegenwoordig bevindt zich in het klooster een museum met een verzameling voornamelijk barokke schilderijen en beelden afkomstig van de Nationale Galerie, met ondermeer werken van Tsjechische meesters zoals Petr Brandl en Karel Škréta.
Gouden Straatje, Praagse Burcht
Gouden Straatje

Gouden Straatje

Een zeer populaire bezienswaardigheid in de Praagse burcht is het gouden straatje, een klein pittoresk steegje met kleurrijke houten huizen. Volgens de legende probeerden alchemisten hier metalen in goud om te vormen, maar in realiteit leefden de alchemisten elders in de burcht. Het waren de goudsmeden die hier in de 17e eeuw woonden die de straat haar fascinerende naam gaf.

Torens

Verscheidene ronde torens werden rondom de omwalde burcht gebouwd. De meest beruchte is de Daliborka toren, die in de 15e eeuw gebouwd werd als onderdeel van verdedigingswerken die tijdens de heerschappij van koning Vladislav II werden uitgevoerd. De toren werd gebruikt als kerker en is genoemd naar de eerste gevangene, Dalibor van Kozojedy, een Boheemse ridder.
Daliborka Toren in de Praagse Burcht
Daliborka Toren
Volgens een legende leerde hij hier viool spelen terwijl hij gevangen werd gehouden en mensen boden hem voedsel aan. De toren is voor het publiek toegankelijk en kan via het gouden straatje bereikt worden.

Een andere beroemde toren is de Kruittoren (niet te verwarren met de kruittoren in de oude stad), oorspronkelijk in 1496 gebouwd maar afgebrand in 1541 en terug heropgebouwd. In de toren bevond zich de werkplaats van Tomáš Jaroš, die hier een grote klok voor de Sint-Vituskathedraal goot. Later werd het de werkplaats van de alchemisten, die keizer Rudolf II ervan overtuigd hadden dat ze lood in goud konden omvormen.

Er zijn nog twee andere, minder bekende torens in de Praagse burcht: de witte toren - tegenover de koninklijke tuin - en de zwarte toren, die waakt over de oostelijke toegang tot de burcht.
492
prague
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2020 www.aviewoncities.com