St. Paul's Cathedral

Sint-Pauluskathedraal
Beoordeling
736 stemmen
Links
De majestueuze St. Paul's Cathedral werd tussen 1675 en 1711 gebouwd naar een ontwerp van Christopher Wren. Het is een van de grootse kathedralen in Europa en de koepel wordt in grootte enkel overtroffen door deze van de Sint-Pietersbasiliek te Rome.

Geschiedenis

St. Paul's Cathedral, Londen
St. Paul's Cathedral
De St. Paul's Cathedral heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Vijf verschillende kerken werden op deze plaats gebouwd. De eerste kerk, gewijd aan de apostel Paulus, werd reeds in 604 in hout bovenop de top van een heuvel gebouwd. De kerk werd opgericht in opdracht van koning Ethelbert van Kent voor Mellitus, de bisschop van de Oost-Saksen. Aan het einde van de zevende eeuw werd de kerk in steen gebouwd door Erkenwald, de bisschop van Londen.

De kerk werd in 962 en in 1087 verwoest door een brand, maar het werd telkens terug opgebouwd. Tegen de veertiende eeuw was de kerk uitgebouwd tot een van de indrukwekkendste en belangrijkste gotische kathedralen van Europa.

De Grote Brand

Schaalmodel van de oude St. Paul's Cathedral in het Museum of London
Schaalmodel van de
oude St. Paul's Cathedral
In 1665 maakte Christopher Wren plannen voor een grondige restauratie van de St. Paul's Cathedral, die in verval begon te raken. Maar het noodlot sloeg weer toe op de nacht van 2 september 1666, toen de Grote Brand van Londen vier vijfde van heel londen verwoestte. Door de brand werden 13.200 huizen en 89 kerken, waaronder de St. Paul's Cathedral, van de kaart geveegd.

Het meesterwerk van Christopher Wren

In 1669, drie jaar na de brand, werd Christopher Wren aangesteld als bouwmeester met als taak een nieuwe kerk te bouwen ter vervanging van de verwoeste kathedraal.

Zijn eerste ontwerp werd te bescheiden bevonden. Het tweede ontwerp, dat gekend is als het 'Great Model' bestond uit een kathedraal in de vorm van een Grieks kruis met een portiek, Corinthische zuilen en een enorme koepel, die de tweede grootste ter wereld moest worden; enkel de koepel van Michelangelo op de Sint-Pietersbasiliek zou groter zijn.
Zuidgevel van de St. Paul's Cathedral in London
Zuidgevel
Dit ontwerp werd echter eveneens afgekeurd omdat de bisschop het niet geschikt vond voor het houden van processies.

Wren stelde dan een derde ontwerp voor – met onder andere een groter schip maar een kleinere koepel – dat in 1675 werd goedgekeurd. Na de goedkeuring voerde Wren echter nog een aantal aanpassingen door. Zo vergrootte hij ondermeer de koepel waardoor de uiteindelijk gebouwde kathedraal meer op het tweede 'Great Model' plan lijkt dan op het door de bisschop goedgekeurde ontwerp.

De kathedraal werd in een relatief korte tijdsspanne afgewerkt: de eerste steen werd op 21 juni 1675 gelegd en het bouwwerk was in 1711 voltooid.

De Kerk

De Koepel

De koepel van de St. Paul's Cathedral in Londen
De koepel
De koepel is 111 meter hoog en weegt ongeveer 66.000 ton. Acht grote luchtbogen ondersteunen de koepel. Bovenop prijkt een enorme lantaarn met een gewicht van 850 ton.

Vijfhonderdzestig treden brengen bezoekers langs drie galerijen tot bovenaan de koepel. De eerste galerij, de Whispering Gallery, bevindt zich binnen in de koepel en staat bekend om haar goede akoestiek. Als het stil is in de kerk kan je van overal gefluister horen, vandaar de naam van de galerij. De tweede galerij, de Stone Gallery, is gelegen op een hoogte van drieënvijftig meter langs de buitenkant van de koepel, bovenop de zuilengang. Helemaal bovenaan de koepel bevindt zich op een hoogte van vijfentachtig meter de kleine Golden Gallery, van waaruit je een prachtig zicht hebt over de financiële wijk van Londen, de City.

Interieur

Het barokke interieur is al even imposant als de buitenkant van de kathedraal. De mozaïeken op het plafond werden pas in 1890 aangebracht door William Richmond nadat koningin Victoria had geklaagd dat er te weinig kleur in de kerk was. Het baldakijn boven het altaar werd in 1958 gemaakt naar een schets van Wren nadat het oorspronkelijke baldakijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaard beschadigd raakte door een bombardement. Het enige monument in de kerk dat nog dateert van voor de Grote Brand van 1666 is de tombe van John Donne uit 1631.

Westgevel van de St. Paul's Cathedral in Londen
De westgevel
In de crypte van de kathedraal liggen een heel aantal beroemdheden opgebaard. Zo is er de tombe van de hertog van Wellington, die Napoleon in Waterloo versloeg, en de tombe van admiraal Nelson, die sneuvelde tijdens de Slag bij Trafalgar. Daarnaast liggen er nog een aantal kunstenaars begraven evenals Christopher Wren zelf. In de crypte bevindt zich ook een schatkamer met waardevolle voorwerpen.

De westgevel

De indrukwekkende voorgevel aan de westkant bestaat uit een groot portiek met fronton. Op het tympaan toont een reliëf uit 1706 de bekering van Paulus. Het portiek wordt geflankeerd door twee torens die niet in het oorspronkelijke plan zaten. Ze werden door Wren pas op het laatste nippertje, in 1707, toegevoegd.

Belangrijke gebeurtenissen

In de kerk hebben een heel aantal belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Zo werd hier in 1806 de begrafenismis van admiraal Nelson gehouden, evenals die van Winston Churchill in 1965. Het huwelijk tussen prins Charles en lady Diana Spencer werd hier in 1981 voltrokken.
348
london
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2019 www.aviewoncities.com