Beoordeling
2 stemmen
Links
Somerset House is een majestueus gebouw dat in de achttiende eeuw werd gebouwd op de oever van de Theems op de plaats van een voormalig paleis. Oorspronkelijk was het een kantoorgebouw, maar tegenwoordig is het een kunstencentrum.
Het enorme gebouw voorziet ruimte voor een heleboel culturele en artistieke organisaties. Er is ruimte voorzien voor tijdelijke exhibities maar het hoogtepunt van het Somerset House is de Courtauld Gallery,
Somerset House, gevel aan de Theems
Somerset House
een museum met een uitgelezen verzameling kunst van beroemde kunstenaars als Botticelli, van Gogh, Rubens, Breugel, Cézanne en Goya.

Geschiedenis

Somerset Place

Toen koning Hendrik VIII in 1547 overleed was zijn zoon Edward nog te jong om tot koning gekroond te worden en zijn ambitieuze nonkel Edward Seymour drong zich op als zijn belangrijkste raadgever. Seymour maakte goed gebruik van zijn nieuw verworven macht: hij kende zich zelf de titel hertog van Somerset toe en maakte plannen voor de bouw van een paleis zijn positie waardig. Hij legde beslag op een groot stuk grond langs de Theems en liet de bestaande gebouwen afbreken.

Hij bouwde zijn paleiselijke residentie - indertijd Somerset Place genoemd - in een renaissancestijl. Seymour zou niet lang kunnen genieten van zijn nieuwe verblijf; in 1551, nog voor het gebouw volledig was voltooid, werd hij aangeklaagd wegens verraad en in januari 1552 werd hij in de Tower of London geëxecuteerd.

Het gebouw kwam in de handen van de kroon en ten tijde van koningin Elisabeth I werd het gebruikt als residentie voor buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Somerset House beleefde haar glorietijd aan het begin van de zeventiende eeuw toen Anna van Denmarken, de gemalin van koning Jacobus I, hier woonde. Ze herdoopte het gebouw Denmark House en organiseerde er overdadige feesten.
Noordelijke vleugel, Somerset House
Noordelijke vleugel
Het koninghuis bleef het gebouw als residentie gebruiken tot in de achttiende eeuw, toen Somerset House door verwaarlozing in verval begon te raken.

Kantoorcomplex

Ondertussen was het duidelijk geworden dat het gebouw niet meer te redden was en het werd in 1775 afgebroken om plaats te ruimen voor een nieuw gebouw. Maar in tegenstelling tot zijn voorganger werd het nieuwe Somerset House niet gepland als koninklijk paleis maar als overheidsgebouw met kantoren voor de publieke sector.

William Chambers werd aangewezen als architect. Hij wilde niet onderdoen voor zijn belangrijkste rivalen, de Adam Brothers, die net vlakbij het prachtige (maar later afgebroken) Adelphi Terrace hadden voltooid, en zodoende ontwierp Chambers het imposante gebouw dat we nu zien: een groots complex met monumentale vleugels die een groot binnenplein omsluiten. De noordelijke vleugel, aan de Strand, werd eerst gebouwd en was in 1780 voltooid. De zuidelijke vleugel werd in 1801 afgewerkt, vijf jaar na het overlijden van Chambers.
Boog van het Somerset House
Boog aan
Victoria Embankment
De overige vleugels werden veel later gebouwd: de oostelijke vleugel werd in 1834 afgewerkt en in 1856 werd het complex voltooid met de bouw van de westelijke vleugel.

Kunstencentrum

De eerste bewoners van Somerset House waren de Royal Academy of Arts (koninklijke academie voor schone kunsten), de Royal Society (koninklijke academie voor wetenschappen) en de Society of Antiquaries (vereniging van oudheidkundigen).

Geleidelijk aan vestigden zich steeds meer overheidsinstellingen zoals de belastingsdienst en de marineraad in het gebouw. Aan het einde van de twintigste eeuw werd het gebouw ongeschikt bevonden als modern kantoorgebouw en een voor een verlieten de overheidsinstellingen het gebouw.

In 1990 verhuisde het Courtauld Institute zijn kunstcollectie naar de lege noordvleugel van Somerset House. Meerdere kunstgaleries en andere culturele instellingen volgden in hun spoor. Dit gaf aanleiding tot een volledige renovatie van het gebouw en een transformatie van het binnenplein, dat als parkeerplaats werd gebruikt, in een publieke ruimte met fonteinen. Het terras aan de zuidkant van het gebouw, met zicht over de Theems, werd ook voor het publiek opengesteld.

Architectuur en beelden

Beelden van Meermannen aan Somerset House
Meermannen
Somerset House is een monumentaal gebouw ontworpen in de neoclassicistische stijl. De noordzijde, die uitkomt op de Strand, is de smalste en is ontworpen als een gigantische triomfpoort. De façade aan de overkant, naar de rivier toe, is enorm en meet 244 meter lang. Het rust op grote bogen die uit de rivier rezen waardoor boten onder het gebouw konden aanmeren. Met de aanleg van de Victoria Embankment in 1864-70 werd het Somerset House echter van de rivier werd afgescheiden.

Het binnenplein is aan drie zijden begrensd door grote vleugels met portieken in Corinthische stijl. De massieve zuilen ondersteunen frontons die verfraaid zijn met reliëfs. De overkoepelde zuidvleugel, waar zich de Seamen's Hall bevindt, is het meest indrukwekkend. De twee andere vleugels zijn elk gekroond met een klein klokkentorentje. Het plein zelf is uitgestrekt en meet 106 bij 96 meter. De architecten Inskip + Jenkins modernizeerden het plein en installeerden vijfenvijftig waterstralen in het plaveisel.

Monument van George III
George III
In het midden van het plein staat een groot monument ter ere van koning George III, de koning die de heropbouw van Somerset House in gang zette. Het monument werd in 1789-1790 gemaakt door John Bacon de Oudere. Het toont de koning staande op een hoog voetstuk in Romeinse kledij en leunend op een roer. Aan zijn voeten rust een leeuw. Voor het voetstuk staat nog een bronzen beeld dat Old Father Thames toont, een allegorische voorstelling van de Theems.

Er zijn ook heel wat nautische sculpturen en reliëfs te zien op de gevel van het Somerset House. Je kan mythische zeeschepsels, mascarons van zeegoden en andere nautische ornamenten waarnemen. De meeste ervan werden ontworpen door de Florentijnse schilder Giovanni Battista Cipriani en werden door een aantal verschillende beeldhouwers vervaardigd.

Courtauld Gallery

De hoofdattractie in Somerset House is de Courtauld Gallery. Dit museum heeft een uitmuntende selectie schilderijen gaande van de renaissance tot aan het post-impressionisme. Het museum is zeker een bezoek waard al is het maar om een glimp van het paleiselijke interieur op te vangen, dat qua grandeur zeker niet moet onderdoen voor het exterieur.

Een bar in de Folies-Bergère, Courtauld Gallery
Een bar in de
Folies-Bergère
De basis van de verzameling werd gelegd door Samuel Courtauld, een Engelse industrieel met een passie voor kunst. In 1931 financierde hij de oprichting van het Courtauld Institute, een centrum voor de studie van kunst. Na zijn dood liet hij zijn kunstverzameling na aan het centrum dat nu het museum beheert.

Het museum bezit een verzameling kunst die een periode van de zestiende tot de twintigste eeuw omspant. Het is vooral vermaard om haar impressionistische en post-impressionistische schilderijen. Onder de hoogtepunten zijn te vermelden 'Een bar in de Folies-Bergère' van Manet, het 'Zelfportret met verbonden oor' van van Gogh, de 'Kruisafneming' van Rubens en 'Adam en Eva' van Lucas Cranach de Oudere. Het museum bezit ook een verzameling decoratieve kunst met ondermeer fraaie majolica en beelden van uit de oudheid tot de twintigste eeuw.
688
london
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2018 www.aviewoncities.com