Beoordeling
24 stemmen
Links
De Guildhall werd in de vroege vijftiende eeuw gebouwd als zetel van de Corporation of London, een beheersraad van de zogenaamde Livery Companies – gilden – van de City of London.
Ook nu nog bestuurt de Corporation of London, met aan het hoofd de Lord Mayor (burgemeester) over de City of London. De city verwijst naar het historische centrum van Londen en niet naar heel Groot-Londen.
Guildhall, Londen
De Guildhall
De Lord Mayor wordt bijgestaan door vierentwintig schepenen die de vierentwintig districten in de City, wards genoemd, besturen.

Het gebouw

De Guildhall werd tussen 1411 en 1429 gebouwd door de bouwmeester John Croxton en was het derde dergelijke gebouw op deze plek. Het is het enige seculiere gebouw dat de Grote Brand van 1666 overleefde, ook al werd er toen een groot deel van het interieur verwoest.

De huidige voorgevel dateert uit 1788 en is ontworpen in een mengeling van neogotische en oosterse bouwstijlen. Het middeleeuwse portiek is nog authentiek afgezien van enkele aanpassingen die in 1671 werden doorgevoerd.

Het portiek van de Guildhall in de City of London
Het portiek
Het dak – dat na de brand van 1666 werd herbouwd – werd opnieuw vernield in december 1940 tijdens de Blitz en werd in 1954 vervangen door het huidige dak.

Interieur

De pracht en praal van het gebouw komt pas goed tot uiting in de Great Hall. Deze grote middeleeuwse zaal meet 46 bij 14,6 meter en was lange tijd de grootste seculiere zaal in Engeland. De zaal is versierd met banieren die de twaalf gilden van de stad vertegenwoordigen. Verder staan er in de zaal een aantal standbeelden van nationale helden.

Een andere indrukwekkende zaal is de Old Library, waar vroeger de bibliotheek en een museum in werden ondergebracht. De bibliotheek verhuisde naar een moderner gebouw vlakbij en het museum maakt nu deel uit van het Museum of London. In de kunstgalerie van de Guildhall wordt een verzameling schilderijen van de Corporation of London getoond.

De crypten

Onder de Guildhall bevinden zich twee crypten. De oudste crypte, aan de westzijde, werd in de jaren 1970 gerestaureerd en dateert vermoedelijk uit de dertiende of veertiende eeuw. De andere, meer indrukwekkende crypte werd gebouwd door John Croxton maar de funderingen gaan terug tot de elfde eeuw.

Opgravingen die tussen 1988 en 1995 op het binnenplein voor de Guildhall werden uitgevoerd hebben resten van het enige Romeinse amfitheater van Londen blootgelegd, zes meter onder de grond.

Bibliotheek

Een aanpalend modern gebouw huisvest een unieke verzameling illustraties, tekeningen en boeken over de geschiedenis van Londen evenals andere historische boeken. In datzelfde gebouw bevindt zich ook de Clockmaker's Company Collection, een museum met een verzameling klokken en uurwerken, vooral uit de zeventiende en achttiende eeuw.
2858
london
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2019 www.aviewoncities.com