Beoordeling
3 stemmen
De Cenotaph is een gedenkteken dat de Britse soldaten herdenkt die omkwamen in de 'Groote Oorlog' van 1914-18 en alle daaropvolgende oorlogen. Het monument staat centraal tijdens Remembrance Day, de jaarlijkse herdenking van de gesneuvelde soldaten.
De Cenotaph in Londen
De Cenotaph
In het algemeen is een cenotaaf (afgeleid van de Griekse woorden κενό τάφο, leeg graf) een monument ter ere van een overleden persoon wiens lichaam elders begraven ligt. Als men in londen over een cenotaaf spreekt doelt men specifiek op het monument in het midden van Whitehall dat in 1920 werd opgericht als eerbetoon aan de soldaten die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog.

De bouw

De vijandelijkheden tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in 1918 gestaakt maar de oorlog was officiëel pas in juni van het volgende jaar beëindigd met de ondertekening van het Verdrag van Versailles. Diezelfde maand nodigde een comité dat was opgericht om vredefeesten te organizeren de vermaarde architect Edwin Lutyens
De Cenotaph, Londen
uit om een herdenkingsmonument te ontwerpen voor de vredesoptocht die de maand daarop zou wou worden gehouden. In amper enkele uren tijd creëerde Lutyens een schets van een plechtig monument. Aangezien het enkel bedoeld was voor de optocht werd het monument in hout en plaaster gemaakt. De bouw ervan nam amper een week in beslag.

Ondanks de overwinning in de oorlog was de stemming niet uitbundig maar eerder bedrukt vanwege de vele mensenlevens die verloren waren gegaan. Men vond het sobere monument dan ook erg geschikt voor de gelegenheid. Het kabinet besliste onmiddellijk om een permanente versie in steen te bouwen voor de verjaardag van de wapenstilstand. Het monument werd officieel ingehuldigd door koning George V op 11 november 1920.

Het monument

Detail van de Cenotaph in Londen
De Cenotaph is verrassend eenvoudig qua ontwerp. Desondanks was het een erg belangrijk monument; ten tijde van het interbellum was dit gedenkteken een van de belangrijkste bezienswaardigheden in Londen.

Het monument is opgetrokken in steen uit Portland en lijkt op een grote stele. Er is nauwelijks enige versiering te zien op twee stenen kransen na. Vlaggen op de voor- en achterkant vertegenwoordigen afdelingen van de Britse strijdkrachten. Op het monument staat 'The Glorious Death' vermeld en, in Romeinse cijfers, de jaren 1914, 1919, 1939 en 1945.

Remembrance Day

Elk jaar op Remembrance Day - de zondag het dichtst bij November 11 - is de Cenotaph het middelpunt van de herdenkingsfestiviteiten, wanneer de Britten de soldaten eren die hun leven lieten in oorlogstijd. Het wordt ook Armistice Day (wapenstilstandsdag) genoemd aangezien op die dag in 1918 de Duitsers de wapenstilstand ondertekenden die een einde bracht aan de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het interbellum hielden alle inwoners van het Britse rijk twee minuten stilte op 11 november om exact 11 uur.

Tegenwoordig wordt Remembrance Day nog steeds herdacht en de gelegenheid wordt zelfs rechtstreeks op televisie uitgezonden. Tijdens de ceremonie plaatsen de koningin en andere hoogwaardigheidsbekleders kransen en klaprozen aan de voet van het monument.
687
london
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2018 www.aviewoncities.com