Albert Memorial

Gedenkteken voor prins Albert
Beoordeling
50 stemmen
Het Albert Memorial werd gebouwd in opdracht van koningin Victoria als eerbetoon aan haar overleden gemaal, prins Albert van Saksen-Coburg-Gotha. Het laatgotische monument werd voltooid in 1876, vijftien jaar nadat prins Albert op 42-jarige leeftijd overleed.
Albert Memorial, Londen
Albert Memorial

Standbeeld van prins Albert statue, Albert Memorial, Londen
Prins Albert

Prins Albert

Prins Albert werd in Duitsland geboren als de tweede zoon van de hertog van Saksen-Coburg-Gotha. In 1840 trouwde hij met zijn nicht Victoria, die toen net de troon van Groot-Brittanië had bestegen.

De prins is vooral bekend om zijn steun aan de Great Exhibition of the World of Industry of All Nations, een groots opgezette tentoonstelling over cultuur en industrie die in 1851 plaats vond in Hyde Park. De tentoonstelling was een enorm succes: zes miljoen Britten – een derde van de bevolking – bezocht de tentoonstelling.

Albertopolis

Na afloop van de tentoonstelling legde prins Albert al zijn energie in een nog groter project. Hij streefde ernaar gratis cultureel onderricht te voorzien door de oprichting van een permanente nationale tentoonstelling ter promotie van wetenschap en cultuur. Langs een brede boulevard aan Hyde Park zouden musea, concertzalen en scholen worden gebouwd.

Het grootse project, dat 'Albertopolis' werd genoemd, was onvoltooid toen prins Albert in 1861 overleed aan de gevolgen van tyfus, maar zijn droom werd toch grotendeels gerealiseerd. Tegen het einde van de negentiende eeuw had een hele groep culturele instituten zich genesteld in South Kensington, waaronder de Royal Albert Hall, het Royal College of Art, het Natural History Museum en het Victoria & Albert Museum.

Het Monument

Albert Memorial
Het monument ter ere van prins Albert werd toepasselijk opgericht tegenover de Royal Albert Hall, vlakbij de plaats waar in 1851 de wereldtentoonstelling werd gehouden. Het monument werd gemaakt op vraag van koningin Victoria die een passend eerbetoon wenste voor haar overleden echtgenoot.

Het drieënvijftig meter hoge monument werd in 1864-1876 gebouwd naar een neogotisch ontwerp van George Gilbert Scott. Een enorm verguld beeld, vier meter hoog, toont Albert gezeten onder een pinakel. In zijn rechterhand houdt hij een catalogus van de wereldtentoonstelling van 1851 vast.
Beeldengroep van Azië op het Albert Memorial in Londen
'Azië'
De pinakel rust op een voetstuk versierd met een grote fries. Marmeren reliëfs op de fries tonen 178 figuren, vooral kunstenaars.

Op elke hoek van de fries staat een beeld dat een van de interessegebieden van prins Albert uitbeeldt: bouwkunde, landbouw, handel en industrie. Beneden aan de trappen die naar het standbeeld leiden staan nog eens vier beeldengroepen die Europa, Afrika, Amerika en Azië voorstellen.
325
london
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2019 www.aviewoncities.com