Acropolis

Ακρóπολη
Beoordeling
121 stemmen
De tempels op de heilige Acropolis werden gebouwd aan het einde van de vijfde eeuw voor Christus. Ze behoren tot de belangrijkste bouwwerken in de hele wereld. Meer dan twee millennia lang hebben deze tempels de westerse architectuur beïnvloed.
Acropolis, Athene
Acropolis
Het woord acropolis betekent letterlijk ‘hoogste punt’. De meeste Griekse steden hadden hun eigen acropolis. Hier bouwde men heiligdommen en in oorlogstijd vonden inwoners er bescherming.

Tegenwoordig verwijst de term meer specifiek naar de Acropolis in Athene, een 156 meter hoge kalkstenen rots. Op deze rots bouwden de inwoners van Athene schitterende tempels. De meeste ervan werden gewijd aan de godin Athena, de beschermgodin van de stad.

Acropolis Tijdlijn

Acropolis gezien vanaf de Aeropagus-heuvel
Zicht vanaf de Aeropagus
De Acropolis zoals we die nu kennen gaat terug tot de vijfde eeuw voor Christus, toen de stad Athene op haar hoogtepunt was. De heuvel zelf werd reeds veel eerder bewoond, en opgravingen hebben sporen blootgelegd van een nederzetting die teruggaat tot het neolithische tijdperk, zes millennia geleden. In de dertiende eeuw voor Christus bouwden de Myceners hier een koninklijk paleis dat omringd werd door een verdedigingsmuur waarvan er nu nog resten te herkennen zijn.

De eerste tempels die aan Athena waren gewijd werden gebouwd tijdens de Archaïsche periode aan het einde van de achtste eeuw v.C. Zo’n honderdvijftig jaar later werd de Panathenaia, het grootste religieuze festival van de stad, voor het eerst georganiseerd en de eerste monumentale gebouwen begonnen op de heuveltop te verrijzen, ondermeer de ‘Oude Tempel’ en de Hekatompedos. Beide tempels waren aan Athena gewijd.

De Acropolis gezien vanaf de Lykavittos-heuvel
De Acropolis gezien vanaf
Lykavittos
In 480 v.C. vernielden de Perzen alle gebouwen op de Acropolis. Enkele delen van de vernielde tempels werden geïntegreerd in de noordelijke verdedigingsmuur en zijn vandaag nog zichtbaar.

Na de nederlaag van de Perzen in 479 v.C. gaf Pericles de aanzet tot de bouw van een enorm complex op de Acropolis. De werken duurden meer dan vijftig jaar. Het Parthenon, de Propyleeën, het Erechtheion en de Tempel van Athene Nikè - stuk voor stuk tempels die nu nog te bezichtigen zijn - werden in deze periode gebouwd door de grootste architecten, beeldhouwers en kunstenaars uit die tijd.

Er werd niets vermeldenswaardigs bijgebouwd op de Acropolis tot aan de eerste eeuw v.C., toen de Romeinen hier heersten. Zij bouwden ten oosten van het Parthenon een kleine ronde tempel gewijd aan Augustus en Rome.

De Acropolis 's nachts
De Acropolis 's nachts
In de zesde eeuw van onze jaartelling, na de val van het Romeinse keizerrijk, werden de tempels omgebouwd tot christelijke kerken. De grootste tempel, het Parthenon, werd gewijd aan de maagd Maria en deed in de elfde eeuw dienst als kathedraal van de stad. De Propyleeën werden tijdens de Ottomaanse periode gebruikt als woning. In die tijd gebruikte men het Parthenon zelfs als opslagplaats van wapens en munitie.

In 1687 vernielden de Venetiërs het Parthenon tijdens een belegering van Athene en de beelden op het gebouw werden tijdens de vroege negentiende eeuw geplunderd. Pas toen het Acropolis en zijn gebouwen in 1822 onder de hoede kwam van de nieuwe Griekse staat begon men aandacht te schenken aan het in stand houden van deze waardevolle monumenten. In 1975 werden grootse renovatiewerken aangevat, die nu nog steeds voortduren.

Gebouwen op de Acropolis

Propyleeën

De propyleeën, Acropolis
Propyleeën
De Propyleeën, de monumentale toegangspoort tot de Acropolis, werd in de vijfde eeuw voor Christus gebouwd op de westkant van de heuvel. De Propyleeën vervingen de Propylon, een kleinere poort die hier een eeuw eerder, tijdens de heerschappij van Peisistratos, werd gebouwd.

De bouw van de Propyleeën werd in 437 v.C. aangevat en duurde tot in 432 v.C. toen de werken werden stilgelegd vanwege de dreiging van de Peloponnesische Oorlog, die het daarop volgende jaar uitbrak.
Het complex bestond uit een centraal tempel-achtig toegangsgebouw met twee vleugels. De voorzijde van het centrale gebouw had een fronton ondersteund door Dorische zuilen. Binnenin waren er nog zes Ionische zuilen. Vijf doorgangen gaven toegang tot de Acropolis. De middelste en grootste toegang was meer dan vier meter breed en bijna zeven en een halve meter hoog.
Centrale doorgang in de Propyleeën
Centrale doorgang
De noordelijke vleugel, een groot rechthoekig gebouw, werd de Pinakotheek genoemd. Hier werden schilderijen tentoongesteld. De zuidelijke vleugel was veel kleiner en was gebouwd als een open galerij.

Oorspronkelijk leidde een twintig meter brede weg vanaf de voet van de Acropolis naar de Propyleeën. In de eerste eeuw van onze jaartelling bouwden de Romeinen hier een monumentale trap. Na de invasie van de Herulen in het jaar 267 werd een nieuwe poort gebouwd net voor de Propyleeën. Deze poort wordt Beulé-poort genoemd, naar de Franse archeoloog die het in 1852 ontdekte.

Tempel van Athene Nikè

Tempel van Athene Nikè, Acropolis
Tempel van Athene Nikè
Voor de zuidelijke vleugel van de Propyleeën staat de Tempel van Athene Nikè, gewijd aan de godin van de overwinning. Het is een kleine tempel die gebouwd werd in 421 v.C., tijdens een pauze in de Peloponnesische Oorlog. De tempel werd ontworpen door Kallikrates, die ook aan het Parthenon gewerkt had.
De tempel heeft vier Ionische zuilen aan de noord- en zuidkant, elk 4,66 meter hoog. De tempel is versierd met een fries waarop taferelen uit de Slag om Plataeae- waar Griekse legers de Perzen versloegen - worden afgebeeld.
De tempel werd in 1687 door de Ottomanen vernield, maar het werd tussen 1834 en 1838 heropgebouwd nadat men de originele bouwmaterialen had teruggevonden.

Parthenon

Parthenon, Acropolis
Parthenon
De belangrijkste tempel op de Acropolis was het Parthenon, gebouwd tussen 447 en 437 v.C. De tempel was bijna zeventig meter lang en eenendertig meter breed. Zesenveertig zuilen omringden de cellae, waarvan één een enorm standbeeld herbergde van de godin Pallas Athena, aan wie de tempel was gewijd.
De frontons waren versierd met prachtige sculpturen - er waren in totaal zo’n vijftig beelden - en de tempel was ook verfraaid met friezen waarop reliëfsculpturen waren aangebracht. Vele beelden werden echter in de vroege negentiende eeuw weggehaald door Lord Byron en naar het Verenigd Koninkrijk overgebracht waar ze uiteindelijk in het British Museum terechtkwamen.
Detail van een fronton, Parthenon, Acropolis
Detail van een fronton
van het Parthenon
Het grootste deel van de beelden die ooit het Parthenon opsmukten zijn nog steeds te vinden in het British Museum, de rest wordt tentoongesteld in het Acropolismuseum.

Erechtheion

Het Erechtheion werd tussen 421 en 406 v.C. gebouwd op de heiligste plaats van de Acropolis. Dit is de plaats waar de goden Poseidon en Athena duelleerden om het recht beschermgod van de stad te worden. Elk zou aan de stad een geschenk geven, en dan konden de inwoners van Athene kiezen aan welk geschenk ze de voorkeur gaven.
Erechtheion, Acropolis
Erechtheion
Poseidon plantte zijn drietand in de rots, waardoor een zoutwaterbron ontstond. Athena plantte een olijfboom. Aangezien de bron zout en dus nutteloos was was kozen de Atheners voor de olijfboom, die ze konden oogsten. Bijgevolg werd Athena de beschermgodin van Athene.

De tempel werd genoemd naar Erechtheus, een mythische koning van Athene en werd gewijd aan zowel Poseidon als Athena. In 421 v.C. begon men met de bouw van de tempel en vijftien jaar later was het werk voltooid. Binnen in de cella van de tempel stond een oud houten beeld van Athena dat volgens de legende uit de hemel was gevallen.
kariatidentribune, Erechtheion, Acropolis
Kariatidentribune
Drie portieken leidden naar de kamers van de cella. De meest bekende van de drie is de zogenaamde kariatidentribune. Hier werden de Ionische zuilen vervangen door beelden van jonge vrouwen. In hun handen hielden ze schalen maar deze zijn echter verloren gegaan. De beelden die nu op de Acropolis staan werden vervangen door replica's. Vijf van de oorspronkelijke zes beelden zijn nu terug te vinden in het Acropolismuseum, het andere is te bezichtigen in het British Museum.

Andere bouwwerken

Er bevonden zich op de Acropolis nog andere heiligdommen, maar van deze gebouwen zijn nog maar weinig sporen terug te vinden. De belangrijkste waren het Arrephorion - een klein vierkant gebouw, de Chalkotheke of bronzen galerij waar bronzen offers aan Athena werden bewaard, de Stoa van Artemis Brauronia en verder twee kleinere heiligdommen die aan Zeus Polieus en Pandion - een mythische koning van Athene - waren gewijd.
Acropolismuseum
Acropolismuseum
Er stonden ook een aantal standbeelden op de Acropolis. Het belangrijkste was een negen meter hoog bronzen beeld van Pallas Athena, gemaakt door Phidias.

Acropolismuseum

Tot in 2009 werden de vele beelden, reliëfs en andere voorwerpen die gevonden werden op de Acropolis tentoongesteld in een negentiende-eeuws gebouw op de Acropolis, net ten westen van het Parthenon. Tegenwoordig wordt de indrukwekkende verzameling uitgestald in het moderne Acropolismuseum aan de voet van de Acropolis. Hoogtepunten van het museum zijn een verzameling beelden uit de Archaïsche periode, reliëfs en beelden van het Parthenon en de originele kariatiden van het Erechtheion.
4025
athens
nl
x
Druk op <ESC> om het venster te sluiten
© 2019 www.aviewoncities.com